Mechanika płynów

Mechanika płynów - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3381

MATERIA: • CIAŁO STAŁE • PŁYN (ciało łatwo ulegające odkształceniom, niska sprężystość postaciowa) - CIECZ (nie ulegaj lub ulegają w nieznacznym stopniu odkształceniu objętościowemu) - GAZ (łatwo ulegają odkształceniom objętościowym) • PLASMA Ciała stałe ciecze i gazy wykazują strukturę molekular...

Mechanika płynów, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Mechanika płynów
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 10395

W notatkach pojawiają się takie zagadnienia jak: gęstość strumienia masy, zasada zachowania masy, równanie ciągłości, hydraulika jednego wymiaru, względna równowaga sił, Równowaga równań dynamicznych, zachowanie pędu w czasie wg Newtona...

Mechanika płynów - zbiornik (tok obliczeń)

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż Magdalena Piasecka
 • Mechanika płynów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2744

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dobór długości płaszcza, średnice wewnętrzne króćców wlotowego i wylotowego, obliczenia grubości ścianki płaszcza, średnica otworów w płaszczu nie wymagających wzmocnienia, objętość walcowej czę...

Metody opisu ruchu płynu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

2. Metody opisu ruchu płynu Opis przepływu wymaga znajomości sposobu, w jaki własności płynu takie jak prędkość, gęstość czy ciśnienie zmieniają się w przestrzeni i w czasie. W klasycznej mechanice ciała stałego zajmujemy się śledzeniem trajektorii danego układu materialnego podczas gdy w mech...

Liczba Reynoldsa - sprawozdanie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Robert Kaniowski
 • Mechanika płynów
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 8568

Cel ćwiczenia Obserwacja zjawisk charakterystycznych dla przejścia przepływu laminarnego w turbulentny i turbulentnego w laminarny oraz wyznaczanie krytycznej liczby Reynoldsa. Schemat stanowiska: 1. zbiornik z wodą, 2 - zbiornik z zab...

Egzamin płyny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Mechanika płynów
Pobrań: 889
Wyświetleń: 6636

in. zagadnienia takie jak: pomiar strumienia objętości, płyty nieprzesuwne, prawo Darcy’ego, płyty ruchome, bezwymiarowy współczynnik strat λ, całka Eulera dla płynu, prawo Pascala, kryza zwężka, paradoks de’Alamberta, równanie równowagi...

Mechanika płynów - równanie Eulera

 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2940

W pliku poruszone są następujące zagadnienia: równanie Eulera dla płynu nieściśliwego, równanie ruchu płynu lepkiego, równanie Eulera dla płynu rzeczywistego, bezwymiarowy współczynnik strat λ, całka Eulera dla płynu, całka i równane Eulera dla cieczy. 8 równanie Eulera dla płynu nieściśliwego ...

Mechanika płynów - ciśnieniomierze

 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4081

doc z przedmiotu Mechanika płynów. Notatka zawiera takie informacje, jak: ciśnieniomierze (sonda Prandta), czas wypływu, prawo Pascala, gęstość, kryza zwężka, paradoks de’Alamberta. Notatka opatrzona jest wzorami. 14. Cisnieniomierze (sonda Prandta) Ciśnieniomierz tego typu pozwala na p...

Mechanika płynów - prawo Pascala

 • Mechanika płynów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2548

Zawiera opracowanie dwóch zagadnień z przedmiotu mechanika płynów. Są nimi: porównanie przepływu gazu przez ośrodki porowate oraz równanie równowagi płynu. Na jednej stronie notatki zamieszczono treść teoretyczną wraz ze wzorami i twierdzeniami, wśród których są m.in.: twierdzenie Gaussa-Ostrograds...

Mechanika płynów - Równanie Bernouliego

 • Mechanika płynów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4102

doc. Notatka zawiera odpowiedzi na pytania, będące wyprowadzeniami wzorów: równanie Bernouliego wyprowadzone z równania Eulera, równanie Bernoulliego dla płynu ściśliwego (dwuwymiarowego), równanie Bernoulliego dla przepływu stacjonarnego płynu nieściśliwego, równanie Bernoulliego –przeniana adi...