mechanika płynów - równanie Eulera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mechanika płynów - równanie Eulera - strona 1

Fragment notatki:

W pliku poruszone są następujące zagadnienia: równanie Eulera dla płynu nieściśliwego, równanie ruchu płynu lepkiego, równanie Eulera dla płynu rzeczywistego, bezwymiarowy współczynnik strat λ, całka Eulera dla płynu, całka i równane Eulera dla cieczy.

8 równanie Eulera dla płynu nieściśliwego
ρ=const - płyn nieściśliwy,
z równania statyki otrzymujemy , siły działające na osi x=y=0 z=-y, ,, p(V)=Vk+p0, .Jest to równanie na ciśnienie w stanie statycznym dla cieczy ρ=const (nieściśliwej)
9 równanie ruchu płynu lepkiego W przepływie laminarnym w którym wektor prędkości elementu płynu są względem siebie równoległe , zgodnie z hipotezą Newtona, dynamiczny współczynnik lepkości μ jest równy: μ=σ/(∂v/∂u), σ-naprężenie sztywne, v-prędkość przepływu , ∂v/∂u - składowa gradientu prędkości w kierunkach prostopadłych do V. Kinetyczny współczynnik lepkości jest równy ilorazowi dynamicznego wsp. lepkości płynu μ i jego gęstości ρ υ=μ/ρ. Do pomiaru lepkości służą wiskozymetry, lepkościomierze wykorzystujące różnice zjawiska fizycznego o przebiegu zbliżonym do zjawiska lepkości. Są to lepkościomierze kapilarne, rotacyjne, ultradźwiękowe. Lepkościomierz Eulera - pomiar lepkości oparty jest na prawie Hagena. Zgodnie z tym prawem strumień objętości cieczy w przepływie laminarnym przez kapilarę jest równy.∆p - różnica ciśnień między końcami kapilary; l, d - długość i średnica kapiary,μ - dynamiczny współczynnik lepkości cieczy.
Lepkościomierz Höplera - pomiar oparty na prawie Stokena. Kula a gęstości ρk opada z prędkością v w cieczy o ρc wypełniającej cylinder lepkościomierza poddana jest oddziaływaniu sił: - ciężkości G=(π/6)d3y ρk, - wyporu W=(π/6)d3y ρc, - oporu ośrodka .Współczynnik lepkości względnej ε = T/(kγ) ; T-czas wypływu, γ-stała wypływu. Gdy wypadowa tych sił jest równa zero, kulka upada ze stałą prędkością v=const. Dla G=W+P wynosi .Dla Re

(…)

… siła wyporu wynosi W=P - 3πμvd. Dla ruchu laminarnego Cx=24/Re Re=(V0dρc)/μ
.Dla zmniejszenia błędu systematycznego wykorzystuje się zależność μ=(ρk-ρc)kHT, T - czas opadania kuli ; kH - stała przyrządu.
10 Równanie Eulera dla płynu rzeczywistego
Występują siły: -grawitacyjna , -wymuszająca ruch ,-tarcie ρ=τ dv, równanie przepływu jedn. płynu rzeczywistego, gdy dla potencjalnego gazociągu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz