mechanika płynów - ciśnieniomierze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mechanika płynów - ciśnieniomierze - strona 1

Fragment notatki:

doc z przedmiotu Mechanika płynów.

Notatka zawiera takie informacje, jak: ciśnieniomierze (sonda Prandta), czas wypływu, prawo Pascala, gęstość, kryza zwężka, paradoks de’Alamberta.

Notatka opatrzona jest wzorami.


14. Cisnieniomierze (sonda Prandta)
Ciśnieniomierz tego typu pozwala na pomiar roznicy cisnienia całkowitego i statycznego. Różnica ta jest cisnieniem dynamicznym. ,, - ciśnienie dynamiczne, . Manometr naczyniowy z rurka pochyła służy do pomiaru małych wartości roznic cisnienia stosuje się miedzy innymi mikromanometry cieczowe z rurka pochyla, protekcyjne , mikrometr Betza. Na podstawie wychylenia cieczy manometrycznej l i kata pochylenia rurki alfa można określić miarowo przez manometr roznicy cisnien,, , z równania ciągłości , .Różnica ciśnień: sin)=ln g. Manometr z U-rurka. Manometr Aslavia słuzy do pomiaru pod i nadcisnien w zakresie do 2006 Re.
15 Czas wypływu
,.
Prawo Pascala. Jeślito, . Prawa strona równania to pochodna zupełna i aby był warunek równania spełniony musi i lewa strona być pochodna zupełną. Wektor gdzie to potencjał wektora F(potencjał jednostkowy sil masowych) .Warunki równania płynu doskonałego . Zapis wektorowy. Jeżeli F=0 - Prawo Pascala.
16 Gęstość
Gęstość jest wielkością fizyczną charakteryzującą wszystkie zależne od masy i objętości. Gęstość średnia to stosunek masy i objętości: ρśr=m/V. Gęstość w punkcie: ρ=dm/dv= lim Δm/ΔV
ΔV→Ve .Pomiar gęstości wilgotnego powietrza:
Powietrze zawiera w swym składzie parę wodną. Ilość pary wodnej i jej sprężystośc zależy tylko od jej temperatury. Wilgotnością bezwzględną nazywa się ilośc pary wodnej w jednostkach masy zawartej w jednostce powietrza [kg/m3].Parametry mieszaniny spełniają zatem równanie Clapeyrona p/ρ =RT gdzie: p-ciśnienie wilgotnego powietrza, ps-ciśnienie suchego powietrza oraz prawo Daltona b=ePs+ePw gdzie ePw-ciśnienie pary wodnej w powietrzu wilgotnym, ps-ciśnienie suchego powietrza
Gęstość powietrza wilgotnego zależy od temperatury, ciśnienia, wilgotnośći, która wyrażona jest przez sprężystość pary wodnej. Gęstość cieczy - pomiar polega na wyrażeniu masy i objętości cieczy znajdującej się w piktometrze. Pomiar masy wyznacza się na wadze analitycznej, objętość wyznacza się pośrednio poprzez ważenie wody analitycznej o znanej gęstości.
,,
V0-objętość cieczy w pikometrze,-gęstość badanej cieczy. Gęstość materiału ziarnistego wyznacza się przy pomocy pikometru. Należy zważyć dwukrotnie pikometr z próbką ciała rozdrobnionego oraz pikometr z tą samą próbką ciała dopełnionego cieczą o znacznej gęstości: ms=m0+mp-V0*ρ, mw=m0+mp-(V0- Vp) ρw - V0*ρ: ρ-gęstość; V0- objętość cieczy w pikometrze; m0,mp-masypikometru pustego, ciała rozdrobnionego; ρwgęstość rozdrobnionych ziaren, Vp- objętość rozdrobnionych ziaren
,,
- gęstość materiału, z którego zbudowane są ziarna ciała rozdrobnionego.
17 Kryza zwężka Celem jest wyznaczenie zależności liczy przepływu od liczy Reynoldsa (Re) dla zwęzki. Wykres α= α(Re) umożliwia wyznaczenie strumienia objętości pynu na podstawie pomiaru różnicy ciśnień na kryzie lub dyszy. Zwężka zabudowana w rurociągu powoduje zmniejszenie przekroju poprzecznego a tym samym wzrost średniej prędkości przepływu i energii kinetycznej oraz spadek ciśnienia.

(…)

… na kryzie lub dyszy. Zwężka zabudowana w rurociągu powoduje zmniejszenie przekroju poprzecznego a tym samym wzrost średniej prędkości przepływu i energii kinetycznej oraz spadek ciśnienia.
, - równanie Bernoulliego, = const, - moduł zwężki, - stopień przewężenia strumienia
, - płyn idealny, - płyn rzeczywisty
18 Magistrala dla cieczy . Założenia: , , , , , ; ; , ; ; ; ,
19 Paradoks de'Alamberta
Przy ruchu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz