Mechanika płynów - strona 3

Mechanika płynów-opracowane pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1974

Lepkość płynu, pojęcie i określenie ilościowe: Lepkość jest to zdolność płynów do przenoszenia naprężeń stycznych przy wzajemnym przemieszczaniu elementów poruszających się z różnymi prędkościami. Powstają przy tym siły styczne, które można traktować jako siły tarcia podczas wzajemnego przesuwania w...

Mechanika płynów-kolokwium, pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2191

KOLOKWIUM 1.Uogólnione równanie Bernoulliego - dwie postaci równania, - interpretacja graficzna równania, - współczynnik Coriolisa. 2. Straty hydrauliczne - podział strat, - wzory do obliczania strat, - formuły do obliczania ws...

Ruch cząsteczek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Paradoks hydrostatyczny STEVINA - parcie hydrostatyczne co do wartości nie zależy od naczynia ani od cieczy w nim zawartej lecz od wysokości słupa cieczy i pola powierzchni na którą działa. Ruch ustalony - ruch, którego elementy w po...

Przepływ w przewodach pod ciśnieniem-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Ćwiczenie 2 Temat: Przepływ w przewodach pod ciśnieniem. Wykonał: Część analityczna zadania Dane: d1 = 0,10 m d2 = 0,20 m l1 = 500 m l2 = 1000 m Q= 0,0507 m3/s H = ? A OPORY MIEJSCOWE Współczynniki oporów miejscowych: - Wlot do rurociągu ζ1 = 0,50 - Zasuwa płaska ζ2 = 0,150 - Nagłe...

Badanie lepkości cieczy-sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 644

MECHANIKA PŁYNÓW Ćwiczenie laboratoryjne Ćwiczenie nr.4 BADANIE LEPKOŚCI CIECZY. Cel ćwiczenia a) celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności naprężenia statycznego od prędkości odkształcenia postaciowego G: τ=f(G) oraz klasyfikacja badanego rodzaju cieczy na podstawie porównania otrzymanego wyk...

Sprawozdanie z szeregowego systemu hydraulicznego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

MECHANIKA PŁYNÓW Ćwiczenie laboratoryjne Ćwiczenie nr.3 SZEREGOWY SYSTEM HYDRAULICZNY 1, Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sporządzenie wykresu linii ciśnienia i energii (wykresu Ancony) dla badanego szeregowo systemu hydraulicznego. 2.Opis stanowiska pomiarowego: Schemat stanowiska pomiaro...

Zwężki Venturiego-sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2233

Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademia Rolnicza we Wrocławiu Rok akademicki 2007/2008 LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW NR 7 Temat: Zwężka Venturiego Zwężka Venturiego jest klasycz...

Wspólczynnik Coriolisa i straty-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4074

Współczynnik Coriolisa: Jest to współczynnik który koryguje sposób wyznaczania energii kinetycznej cieczy za pomocą średnich prędkości przepływu Współczynnik Coriolisa definiujemy wzorem Strumień energii kinetycznej obliczanej za pomocą średniej prędkości przepływu wynosi Podział strat: Straty li...

Wykres Ancony-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 896
Wyświetleń: 5663

Linie na wykresie Ancony: Linia energii Linia ciśnień bezwzględnych Linia ciśnień piezometrycznych Interpretacja poszczególnych linii: Przebieg wykresu Ancony dla najczęściej spotykanych elementów hydraulicznych: Zasada konstrukcji wykresu Ancony dla szeregowego układu hydraulicznego: Aby sporządzi...

Właściwości fizyczne gazów i cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW I CIECZY Lokalny stan termodynamiczny nieruchomego płynu określają: dwa parametry intensywne, jak temperatura , ciśnienie, gęstość lub objętość właściwa, skład chemiczny płynu (określający rodzaj płynu). TEMPERATURA - jest miarą średniej energii kinetycznej atomów lub ...