Przepływ w przewodach pod ciśnieniem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływ w przewodach pod ciśnieniem-opracowanie - strona 1 Przepływ w przewodach pod ciśnieniem-opracowanie - strona 2 Przepływ w przewodach pod ciśnieniem-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 2
Temat: Przepływ w przewodach pod ciśnieniem.
Wykonał:
................................ ................................
Część analityczna zadania
Dane:
d1 = 0,10 m
d2 = 0,20 m
l1 = 500 m
l2 = 1000 m
Q= 0,0507 m3/s
H = ?
A OPORY MIEJSCOWE
Współczynniki oporów miejscowych:
- Wlot do rurociągu ζ1 = 0,50
- Zasuwa płaska ζ2 = 0,150
- Nagłe rozszerzenie ζ3 = (1- d2/D2)2 = (1- 0,12/0,22)2 = 0,5625
- Wylot swobodny ζ4 = 1,0
Prędkość w poszczególnych odcinkach rurociągu:
~ v1 = (4Q)/(πd12) = (4*0,0507)/(3,14*0,12) = 6,4586 m/s
~ v2 = (4Q)/(πd22) = (4*0,0507)/(3,14*0,22) = 1,6164 m/s
Straty miejscowe:
hstrM1 = ζ1*v12 /2g = 0,5* 6,45862/(2*9.81) = 1,06 mH2O
hstrM2 = ζ2*v12 /2g = 0,15* 6,45862/(2*9.81) = 0,32 mH2O
hstrM3 = ζ3*v22 /2g = 0,5625* 1,61642/(2*9.81) = 0,07 mH2O
hstrM4 = ζ4*v22 /2g = 1,0* 1,61642/(2*9.81) = 0,13 mH2O
Całkowite straty miejscowe:
Σ hstrM =hstrM1 + hstrM2 + hstrM3 + hstrM4 = 1,06 + 0,32 + 0,07 0,13 =
=1,58 mH2O
B OPORY LINIOWE
Obliczanie liczby Reynolds'a. Kinematyczny współczynnik wody o temp. 20 °C wynosi υ= 1,006* 10-6 [m2/s]
Re1=Re2= (v1*d1)/ υ = (6,4586*0,1)/ 1,006* 10-6 = 0,6* 106 Re3= (v2*d2)/ υ = (1,6164*0,2)/ 1,006* 10-6 = 0,3* 106 Oba przepływy są turbulentne (wyniki większe od 2300)
Współczynniki oporów liniowych λ
Chropowatość bezwzględna k = 0,05mm (dla rur stalowych)
Rura I = rura II d1 = 100mm E1 = k/d1= 0,05/100= 5*10-4 Rura III d2 = 200mm E2 = k/d2= 0,05/200= 2,5*10-4 ~ Obliczanie współczynnika λ1 = λ2 (Re1)0,915=(0,6* 106)0,915= 193645
- ze wzoru Waldena: 1/λ1½=-2 log [6,1/193645 + 0,134*5*10-4]
1/λ1½=-2 log [0,00003150 + 0,000067]
1/λ1½= 8,01
λ1=1/8,012 = 0,015586
- Na podstawie odczytu z nomogramu Colebrook'a - White'a
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz