Mechanika płynów - strona 5

Statyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

4. Statyka płynów. Jedno z ważnych zastosowań mechaniki płynów dotyczy sytuacji, gdy płyn jest nieruchomy i stąd nazwa statyka płynów. Większość z rozważanych tu przypadków dotyczy cieczy i stąd w wielu podręcznikach używa się nazwy hydrostatyka, mimo iż używane w tym dziale zależności dotyczą...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1666

2. Statyka Statyka płynów zajmuje się zagadnieniami równowagi i stateczności płynów, nieruchomych względem przyjętego układu odniesienia, a także siłami wywieranymi przez płyny na ścianki zbiorników lub ścianki ciał stałych zanurzonych w płynie i pozostających w spoczynku względem niego. Staty...

Wyprowadzenia wzorów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2898

Mechanika płynów Wyprowadzenia ważniejszych wzorów 1.Wyprowadzenie równania równowagi cieczy oraz wzoru manometrycznego 2.Wyprowadzenie wzoru na współrzędną położenia wypadkowej naporu hydrostatycznego 3.Wyprowadzenie różniczkoweg...

Równowaga w płynach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Warunki równowagi. Powierzchnie stałego potencjału. Paradoks hydrostatyczny Hydrostatyka zajmuje się równowagą cieczy oraz siłami wywieranymi przez ciecz na otaczające ściany (zbiornika, przewodu), a także - siłami wywieranymi na ciała zanurzone w cieczy. Równanie równowagi płynu Równowaga dotycz...

Ruch jednostajny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

4.1. Doświadczenie Reynoldsa Obserwacje ruchu cieczy rzeczywistej wykazują, że ruch ten przebiega w rozmaity sposób zależnie od szeregu warunków. Charakter ruchu cieczy lepkiej bardzo wyraźnie ukazały doświadczenia Reynoldsa polegające na obserwacji ruchu cieczy w przezroczystej rurze, w której cie...

Równanie Bernoulliego dla płynów lepkich -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

7. Równanie Bernoulliego dla płynów lepkich Równanie Bernoulliego obowiązuje dla płynów idealnych, gdyż tylko płyny pozbawione lepkości mogą przekształcać bez strat energię mechaniczną. Prostota tego równania sprawia jednak, że stosowane jest ono także i do opisu ruchu płynu lepkiego, mimo iż ...

Wyznaczanie rozkładów prędkości

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

Wyznaczanie rozkładów prędkości  współczynników de Saint Venanta w kanale  otwartym Celem ćwiczenia było określenie profilu prędkości przy przepływie w kanale  otwartym dla wybranych pionów i poziomów analizowanego przekroju pomiarowego oraz  wykreślenie izotach dla tego przekroju. Dodatkowym cel...

Sprawozdanie - Wyznaczanie współczynników De Saint-Venanta

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Zima
 • Mechanika płynów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1631

SPRAWOZDANIE nr 2 Wyznaczanie współczynników De Saint-Venanta 1. Opis ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest określenie profili prędkości przy przepływie w kanale otawrtym dla  wybranych pionów i poziomów analizowanego przekroju pomiarowego oraz wykreślenie izotach  dla tego przekroju. Dodatkowo należało ...

Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Zima
 • Mechanika płynów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

SPRAWOZDANIE B POMIAR LEPKOŚCI WISKOZYMETREM HÖPPLERA 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie z pomiaru lepkości Wiskozymetrem Hӧpplera odbyło się dnia  …. na hali ….. na terenie Politechniki Gdańskiej.  Miało ono na celu wyznaczenie dynamicznego współczynnika lepkości w  funkcji temperatury dla glicer...

Równania Eulera od równania Naviera- Stokes’a

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

  gradp q v gradv v t v  1 *      v v gradp q v gradp v t v 2 1 ) * (         Czym się różnią równania Eulera od równania Naviera- Stokes’a Równanie Eulera:                                                                  Równanie Eulera jest to postać równania  zachowania pędu dla ...