Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera - strona 1 Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera - strona 2 Pomiar lepkości wiskozymetrem Hopplera - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE B POMIAR LEPKOŚCI WISKOZYMETREM HÖPPLERA 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie z pomiaru lepkości Wiskozymetrem Hӧpplera odbyło się dnia  …. na hali ….. na terenie Politechniki Gdańskiej.  Miało ono na celu wyznaczenie dynamicznego współczynnika lepkości w  funkcji temperatury dla gliceryny i „cieczy studenta”. 2. Teoretyczny opis wyznaczania współczynnika lepkości  Lepkość   jest   właściwością   materi   we   wszystkich   stanach   skupienia,  związaną   z   oddziaływaniami   międzycząsteczkowymi.   Lepkością   albo  tarciem wewnętrznym  nazywa  się opór, jaki występuje  podczas ruchu  jednych części ośrodka ( warstw ) względem innych. Do   określenia   siły   oporu   używa   się   wzoru   Stokesa,   gdzie   µ   jest  dynamicznym   współczynnikiem   lepkości,   u   prędkością   opadającej  cząstki, a d jej średnicą. F0 = 3π∙μ∙u∙d Powyższy wzór ważny jest dla: 1 γ d u Re ≤ ⋅ = , gdzie γ – kinematyczny współczynnik lepkości W   warunkach   ustalonego   opadania   kulki   II   prawo   Newtona   przyjmuje  postać: F0 = Fg - Fw ρg πd F 3 6 1 g = g ρ πd F c 3 6 1 w =  Fg-siła ciężkości Fg-siła wyporu ρ – gęstość kulki  ρc – gęstość cieczy g – przyspieszenie ziemskie Porównując   ze   sobą   wzór   Stokesa   i   równanie   II   Orawa   Newtona  otrzymujemy zależność: 18u ) ρ (ρ   g d μ ) ρ (ρ   g d   π d u  μ    3π c 2 c 3 6 1 − = − = Powyższy wzór odnosi się do nieograniczonego obszaru cieczy, jednak  w   praktyce   badaną   ciecz   umieszcza   się   w   rurce   o   średnicy   niewiele  większej niż średnica kulki. Dla owego przypadku stosuje się wzór: μ = 0,102t(γk – γc) K∙10-5 t – czas opadania kulki γk– ciężar właściwy kulki γc - ciężar właściwy badanej cieczy K – bezwymiarowa stała kulki 3. Opis stanowiska badawczego Podczas doświadczenia używany był wiskozymetr Hӧpplera – przyrząd  służący   do   pomiarów   lepkości   dynamicznej   metodą   umowną.   Zasada  polega  na   zmierzeniu   czasu   spadku  kuli   w   ściśle   skalibrowanej   rurce  szklanej   napełnionej   badaną   cieczą   (   w   tym   przypadku   gliceryną   ).  Przeźroczysty płaszcz termostatujący umożliwia obserwację spadającej  kulki. Każda kulka ma fabrycznie oznaczoną gęstość i stałą K, potrzebne 

(…)


n

n ⋅ ∑ Ti ⋅ logμ i − ∑ Ti ⋅ ∑ logμ i

i= 1
i= 1
i= 1
 loga =
2
n
n2
n ⋅ ∑ Ti −  n ⋅ ∑ Ti 

i= 1

 i= 1 

n
n
n
n

∑= 1 Ti2 ⋅ ∑= 1 logμ i − ∑= 1 Ti ⋅ ∑= 1 Tilogμ i

i
i
i
i
 logb =
2
n
n


2

n ⋅ ∑ Ti −  n ⋅ ∑ Ti 

i= 1
 i= 1 

Po obliczeniach nasza funkcja przyjęła postać :
µ = 844,27 ∙ T-2,061
f) Obliczenie
pozornego
błędu
bezwzględnego
pomiaru
współczynnika μ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz