Mechanika płynów - strona 6

Definicja naporu hydrostatycznego

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

Definicja naporu hydrostatycznego     Napór hydrostatyczny  siła  nacisku jaką  płyn  wywiera na daną powierzchnię. Siła ta jest  normalna  do  danej powierzchni. Parcie jest związane z  ciśnieniem  wzorem      -  wektor powierzchni 

Funkcja prądu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Funkcja prądu   Funkcja prądu ψ(x,y)  jest drugą wielkością charakteryzującą przepływy potencjalne. Równanie linii  prądu dla przepływu płaskiego                                   sprow...

Jak powstają równania Reynoldsa

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Józef Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2338

Jak powstają równania Reynoldsa..  Stopień złożoności zmiennych stanu (min. Prędkości u) w ruchu burzliwym jest zbyt duży, by można  było opisać go matematycznie, dlatego wykorzystuje się lokalnie uśrednione zmienne stanu,  definiowane następującą relacją:                            Obliczoną w ten...

Matematyczny opis ustalania się równowagi poziomów cieczy - stężenia...

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Matematyczny opis ustalania się równowagi poziomów cieczy  w U-rurce jest dokładną analogią ze zjawiskami ustalania się  równowagi w układach chemicznych. Dla dalszych rozważań  należy przyjąć, że wysokość poziomu cieczy w rurce będzie  analogią do  stężenia  substancji w reakcji chemicznej. Lewe  ...

Materiały do kolokwium - rozszerzalność cieplna

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Eu=p/ρw2 Re=wl/ν    ν=[m2/s] Fr=w2/gl We=ρw2l/σ   σ=[kg/s2] Sto=Eu*Re=pl/μw  μ=[kg/ms]                                                      określają stosunek rzeczywistej Ek                                                                                                   lub rzeczywistego pędu st...

Tabela do przeliczania jednostek ciśnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

TABELA DO PRZELICZANIA JEDNOSTEK CIŚNIENIA Pa hPa (mbar) kPa bar MPa at (kG/cm2) mm Hg  (Torr) mm WS psi Pa 1 0,01 0,001 0,1 0,1 0,102 0,0075 0,10197 0,000145 hPa 100 1 0,1 0,001 0,0001 0,00102 0,75006 10,1972 0,014504 kPa 1000 10 1 0,01 0,001 0,010197 7,50064 101,972 0,145038 bar 1 1000 100 1 0,1 ...

Liczba Strouhala oraz Prawo Stefana-Boltzmanna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1666

Liczba Strouhala - jedna z liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów (hydrodynamice, aerodynamice i reologii). Liczba ta służy do ustalania podobieństwa przepływów niestacjonarnych o charakterze pulsacyjnym: dwa pulsacyjne przepływy niesta...

Pirometr-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Pirometr Pirometr - przyrząd pomiarowy służący do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego...

Przepływomierz-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

Przepływomierz - przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia objętości lub masy materii poruszającej się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. Zdecydow...

Sprężarka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Sprężarka Mała sprężarka tłokowa, w dolnej części znajduje się zbiornik na sprężone powietrze Sprężarka - maszyna energet...