Mechanika płynów - strona 7

Termopara-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

Termopara Schemat termopary Termoelement Termopara (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) - element obwodu elektrycznego składający się z dwóch różnych materiałów i wy...

Typy manometrów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Typy manometrów Hydrostatyczne (cieczowe) U-rurka sprężynowe ze sprężyną rurkową (Bourdona) z przeponą falistą lub sprężystą mieszkowe dzwonowe elektryczne tensometryczne piezoelektryczne indukcyjne tłokowe techniczne obciążnikowo-tłokowy (manometr wzorcowy) puszki manometryczne mieszki s...

Wykład - wpływy przez otwór i przystawki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

WYPŁYWY PRZEZ OTWÓR I PRZYSTAWKI 1. Wypływ przez małe otwory Rys. 1. Wypływ cieczy ze zbiornika przez mały otwór Z równania Bernoulliego dla przekroju 1-1 i 2-2 otrzymamy: pn + pb pb ν 2 +h = + , ρg ρ g 2g (1) skąd ⎛p ⎞ ν = 2g ⎜ n + h ⎟. ⎝ ρg ⎠ (2) Dla zbiornika otwartego, gdy pn...

Wykład - równania ruchu płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

RÓWNANIA RUCHU PŁYNU 1. Równanie ruchu płynu doskonałego (równanie Eulera) Rys. 1. Siły działające na element płynu Wektor jednostkowej siły masowej q( X , Y , Z ) ma składowe X , Y ...

Wykład - potencjalny opływ walca

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

POTENCJALNY OPŁYW WALCA 1. Płaski ruch potencjalny – potencjał zespolony Potencjałem prędkości ruchu płaskiego jest skalarna funkcja Φ( x, y ) , której pochodne cząstkowe są składowymi wektora prędkości: ∂Φ =ν x , ∂x ∂Φ =ν y. ∂y (1) Dla przepływu płaskiego linie prądu opisane są równanie...

Wykład zasada zachowania pędu i momentu pędu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

ZASADA ZACHOWANIA PĘDU I MOMENTU PĘDU. REAKCJA HYDRODYNAMICZNA. Rys.1. Pęd układu płynnego określony jest wektorem w postaci Π = ∫ ρν dV (1) V a kręt (moment pędu względ...

Wykład - równania Naviera-Stokesa

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

RÓWNANIA NAVIERA-STOKESA DLA PŁYNU NIEŚCIŚLIWEGO Rys. 1. Elementarna siła masowa i powierzchniowa Rys. 2. Składowe siły powierzchniowej działającej na ścianę elementu płynu W dalszej części składowe normalne będą nazywane ciśnieniami (σ x...

Wykład - przepływ turbulentny

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

PRZEPŁYW TURBULENTNY 1. Rodzaje przepływów, stateczność przepływu 1.1. Przepływ laminarny W przepływie laminarnym cząstki płynu poruszają się po torach prostych lub łagodnie zakrzywionych, narzuconych przez kształt ścian ograniczaj...

Wykład - makroskopowe własności płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

MAKROSKOPOWE WŁASNOŚCI PŁYNU 1. Lepkość płynu y y (u+du)dt A' B A udt C D' dy u t+dt t D u+du B' C' y x x Rys.1. Proste ścinanie płynu Prawo Newtona zapiszemy w postaci: τ =µ gdzie: µ du = µγ dy - dynamiczny współczynnik lepkości płynu, y - szybkość ścinania. Jeżeli ...

Wykład - statyka płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

STATYKA PŁYNÓW 1. Siły działające w płynach Siły działające w płynach masowe ciężkości bezwładności (d’Alamberta) powierzchniowe zewnętrzne (np. nacisk tłoka) wewnętrzne (naprężenia, napięcia) Siły masowe działają wówczas, gdy płyn znajduje się w polu sił (ciężkości, bezwładności). Cec...