Mechanika płynów - strona 8

Wykład - statyka płynów - napory

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

STATYKA PŁYNÓW-NAPORY 1. Powtórka Równanie Eulera hydrostatyki q= 1 grad p ρ X= 1 ∂p ρ ∂x 1 ∂p Y= ρ ∂y Z= (1) (2) 1 ∂p ρ ∂z W płynie znajdującym się stanie spoczynku reakcją na działanie sił masowych (ciężkości, bezwładności...

Wykład - równowaga względna płynu

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2198

RÓWNOWAGA WZGLĘDNA PŁYNU 1. Równowaga względna płynu w ruchu postępowym, prostoliniowym, jednostajnie przyśpieszonym. Rys. 1. Wyznaczamy powierzchnię jednakowego ciśnienia. Ogólnie równanie ma postać: Xdx + Ydy + Zdz = 0. (1) Składow...

Wykład - podstawy kinematyki płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

PODSTAWY KINEMATYKI PŁYNÓW Kinematyka zajmuje się teoretycznym opisem ruchu płynów, bez uwzględnienia przyczyn (sił, momentów) powodujących ruch. Kinematyka zajmuje się więc badaniem własności geometrycznych ruchu płynu: wyznaczeniem pól prędkości, przyspieszeń,

Wykład - zadady zachowania w mechanice płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

ZASADY ZACHOWANIA W MECHANICE PŁYNÓW ZASTOSOWANIA RÓWNANIA BERNOULLIEGO 1. Równanie ciągłości ruchu jednowymiarowego Masa płynu wpływającego w czasie dt przez przekrój 1-1 wynosi ρ Aν dt , a wypływającego przez przekrój 2-2: ∂p ⎞ ⎛...

Pomiar ciśnienia i wzorcowanie manomentrów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Wójs
 • Mechanika płynów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: p - ciśnienie (Pa), Fn - składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S - powierzchnia (m²). W przypadku gazów w sta...

Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Wójs
 • Mechanika płynów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2191

MECHANIKA PŁYNÓW I Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły - zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występuj...

Doświadczenie Reynoldsa - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2464

Sprawozdanie nr 3. Doświadczenie Reynoldsa 1. Teoria 1.1. Klasyfikacja ruchu ze względu na sposób poruszania się cząstek: 1.2. Liczba Reynoldsa   Liczba Reynoldsa jest to wartość bezwymiarowa, która określa charakter ruchu cząstek  cieczy.  v d ⋅ = υ Re  dla przekroju kołowego i  v R h ⋅ = υ Re  dl...

Wyznaczenie współczynnika lepkości wody wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Temat: Wyznaczenie współczynnika lepkości wody wodociągowej za  pomocą wiskozymetru Hőpplera Lepkość, tarcie wewnętrzne, wiskoza , cecha płynów, pojawienie się siły tarcia  pomiędzy warstwami cieczy lub gazu, poruszającymi się równolegle względem siebie z  różnymi co do wartości prędkościami. Warst...

Podstawy mechaniki - Właściwości cieczy

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marta Zub
 • Mechanika płynów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

WYK ł AD 1  WPROWADZENIE 1.1. Definicje wstępne  Płyn  - ciało o module sprężystości postaciowej równym zero; do płynów zaliczamy ciecze i gazy  (brak sztywności) Ciecz   -   płyn  o   małym  współczynniku  ściśliwości,  który  zachowując  określoną  objętość   nie  zachowuje  określonego   kształt...