Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości - strona 1 Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości - strona 2 Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości - strona 3

Fragment notatki:

MECHANIKA PŁYNÓW I
Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły - zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do wnętrza cieczy, dla wklęsłej odwrotnie). Zjawisko to ma swoje źródło w siłach przyciągania pomiędzy molekułami cieczy. Występuje ono zawsze na granicy faz termodynamicznych, dlatego zwane jest też napięciem międzyfazowym .
Fontanna Herona: Fontanna Herona składa się z trzech naczyń. Jednego otwartego A (rys.1), w którym znajduje się wylot wodotrysku i dwóch naczyń B, C, zamkniętych służących do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody u wylotu strumienia. Fontanna działa jeśli w naczyniu środkowym B będzie dostatecznie dużo wody, a sprężone powietrze z naczynia dolnego C zapewni dostatecznie wysokie ciśnienie. Powietrze w zbiornikach B i C będzie oczywiście sprężone przez wodę przepływającą z otwartego zbiornika A do zbiornika dolnego C. Efekt tego urządzenia jest duży, ale niestety krótki. Czas zależy od objętości naczyń zamkniętych B i C oraz średnicy wylotu wodotrysku.
Zjawisko Venturiego: zmiana przekroju zweżki powoduje zmianę predkości plynu a w konsekwencji zmianę ciśnienia p. Paradoks hydrodynamiczny: Jeżeli w rurze, przez którą przepływa płyn (ciecz lub gaz), występuje zwężenie, to (zgodnie z doświadczeniem i teorią) w zwężeniu ciśnienie statyczne jest niższe niż przed i za zwężeniem.Błąd w potocznym rozumowaniu polega na założeniu, że płyn w zwężeniu zmniejsza swoją objętość proporcjonalnie do zmiany przekroju rury i tym samym powinno wzrastać ciśnienie. Jest jednak inaczej. Ściśliwość w wypadku małych prędkości (w stosunku do prędkości dźwięku w ośrodku) prawie nie występuje (nawet dla gazów). Płyn "radzi sobie" ze zwężeniem zwiększając prędkość przepływu. Oznacza to, że elementy płynu w obszarze początku zwężenia przyspieszają, natomiast w obszarze końca zwężenia zwalniają. Zmiana prędkości możliwa jest tylko poprzez działanie sił wewnątrz płynu, które wywołuje właśnie zmiana ciśnienia
Siła nośna: siła działająca na ciało poruszające się w płynie, prostopadła do kierunku ruchu. Najbardziej reprezentatywnym przykładem wykorzystania siły nośnej jest siła nośna skrzydła samolotu.
Efekt Magnusa: to zjawisko z zakresu dynamiki płynów, polegające na powstawaniu siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej na obracający się walec lub inną bryłę obrotową, poruszającą się względem płynu (

(…)

… się równowagi między ciśnieniem mierzonym a ciśnieniem hydrostatycznym słupa cieczy w naczyniach połączonych. Określenie wartości mierzonego ciśnienia sprowadza się zatem do wyznaczenia wysokości słupa cieczy manometrycznejDhm i jej gęstości r. Dokładność pomiaru ciśnienia manometrami hydrostatycznymi zależy od włoskowatości, poziomu zainstalowania manometru oraz rozszerzalności cieplnej cieczy manometrycznej…
…, to napór określimy z zależności: N = ρgzF Napór hydrostatyczny na płaską poziomą ścianę o dowolnym kształcie jest równy co do modułu ciężarowi słupa cieczy zawartego między rozpatrywaną ścianą płaską a płaszczyzną lustra cieczy.
Napór na ścianę zakrzywioną - wartość, kierunek naporu, współrzędne środka naporu Napór na ścianę zakrzywioną możemy sprowadzić do siły i pary sił albo do dwóch sił skośnych…
…. c). G>W wówczas cialo tonie. Stateczność ciał pływających na powierzchni i zanurzonych w cieczy: 1. Jeżeli środek ciężkości S leży powyżej środka wyporu Σ, to po wychyleniu ciała o niewielki kąt α powstaje moment pary sił Mp, który przeciwdziała wychyleniu i przywraca pierwotne położenie. W tym przypadku ciało zanurzone jest stateczne (równowaga trwała). 2. Jeżeli środek ciężkości S leży powyżej…
…. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy. Gaz - stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie…
… dx/Wx=dy/Wy=dz/Wz
Pojęcie i definicja pędu i krętu płynu
Równanie ciągłości ruchu jednowymiarowego i ogólnego Rowanie ciągłości ruchu ogolnego Równanie Bernoulliego ruchu jednowymiarowego Rowanie ciągłości ruchu ogolnego Interpretacja graficzna równania Bernoulliego
Zjawisko spiętrzenia strugi
Rurka Pitota - schemat, przeznaczenie, wzory obliczeniowe
Rurka Prandtla - schemat, przeznaczenie, wzory…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz