Materiały do kolokwium - rozszerzalność cieplna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do kolokwium - rozszerzalność cieplna - strona 1 Materiały do kolokwium - rozszerzalność cieplna - strona 2

Fragment notatki:

Eu=p/ρw2 Re=wl/ν    ν=[m2/s] Fr=w2/gl We=ρw2l/σ   σ=[kg/s2] Sto=Eu*Re=pl/μw  μ=[kg/ms] -----------------------------------------------------------------                                                      określają stosunek rzeczywistej Ek                                                                                                   lub rzeczywistego pędu strumienia                                                                                                            do-odp- Ek lub p,                                                                                                                 obliczanych przy zał prędkości                                                                                                  średniej w przekroju strumienia.                                                                                                        [zal od ruchu i przekroju                                                                                                              poprzecznego]                                                                                                                                                                                                                                                prędkość w przekroju                 pr. średnia lokalna  --------------------------------------------------------------------------------- strumień- pęk lini  prądu prowadzonych przez zamknięty obwód gęstość średnia elementu płynu  o masie Δm ograniczonej objętością ΔV zawierającą punkt M w chwili t nazywa się iloraz : ρ= Δm/ΔV  zależy od czasu temp. i ciśn. ciężar wł. γ=ρ*g ściśliwość- podatność na odkształcenia objętościowe przy zmianie ciśn. średni wsp. ściśliwości to iloraz względnej zmiany obj. do wzgl. zmiany ciśn. ζ=(ΔV)/(V*Δp) [1/Pa] rozszerzalność cieplna- podatność na odkształcenia objętościowe przy  zmianie  temp. wsp. rozszerzalności cielnej β= ΔV/(V* ΔT) lepkość- zdolność płynów do przenoszenia naprężeń stycznych przy  wzajemnym przemieszczaniu elementów poruszających się z różnymi  prędkościami. występuje tylko w czasie ruchu wzgl. sąsiednich warstw  płynu i  zanika wraz z ustaniem ruchu. powst. przy tym siły styczne które  można  traktować jako sił tarcia podczas wzajemnego przesuwania warstw płynu μ 

(…)


---------------------------------------------------------------------------------
strumień- pęk linii prądu prowadzonych przez zamknięty obwód
gęstość średnia elementu płynu o masie Δm ograniczonej objętością ΔV
zawierającą punkt M w chwili t nazywa się iloraz :
ρ= Δm/ΔV
zależy od czasu temp. i ciśn.
ciężar wł. γ=ρ*g
ściśliwość- podatność na odkształcenia objętościowe przy zmianie ciśn.
średni wsp. ściśliwości to iloraz względnej zmiany obj. do wzgl. zmiany ciśn.
ζ=(ΔV)/(V*Δp) [1/Pa…
… temp. lepkość maleje=>powiększenie odl pomiędzy cząst,
maleją siły spójności, zmniejszenie siły tarcia wewnętrznego.
Ciśnienie, siła działająca prostopadle na jednostkę powierzchni
Dyfuzja- proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii
w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją
chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji…

---------------------------------------------------------------------------------
strumień- pęk linii prądu prowadzonych przez zamknięty obwód
gęstość średnia elementu płynu o masie Δm ograniczonej objętością ΔV
zawierającą punkt M w chwili t nazywa się iloraz :
ρ= Δm/ΔV
zależy od czasu temp. i ciśn.
ciężar wł. γ=ρ*g
ściśliwość- podatność na odkształcenia objętościowe przy zmianie ciśn.
średni wsp. ściśliwości to iloraz względnej zmiany obj. do wzgl. zmiany ciśn.
ζ=(ΔV)/(V*Δp) [1/Pa…
… między sobą lub z
cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.
Napięcie powierzchniowe powstaje na granicy faz (gaz - ciecz - ciało stałe) jako
rezultat działania międzycząsteczkowych sił kohezji. Siły te odniesione do
jednostki długości konturu na powierzchni granicznej nazywamy napięciem
powierzchniowym σ [N m-1].
Przejawem napięcia powierzchniowego jest m.in. efekt kapilarny czyli
podniesienie lub obniżenie poziomu menisku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz