Test - bioprocesy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test - bioprocesy - strona 1 Test - bioprocesy - strona 2

Fragment notatki:

Pytania Za 1 punkt
1.Wymień operacje jednostkowe
dynamiczne (przepływ płynów, opadanie cząsteczek ciał stałych w płynach, filtracja, mieszanie), cieplne (ruch ciepła przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcja, przenikanie cieplne, stężenie roztworów w aparatach wyparnych), dyfuzyjne (ogólne prawa dyfuzyjnego ruchu masy, destylacja, rektyfikacja, absorpcja, nawilżanie i suszenie powietrza, ekstrakcja, suszenie)
2. Co to są operacje jednostkowe
jest ich około 20, każda z nich ma zdefiniowany i przewidywalny wpływ na przetwarzany surowiec, a ich przebieg może być opisany fizycznie i matematycznie. Wywołują zmiany wielkości ekstensywnych wynikających ze zjawisk zachodzących wewnątrz układu oraz oddziaływań między układem a otoczeniem.
3. Części składowe procesu techn.
Operacje jednostkowe, procesy bio-/chemiczne 4. Co jest przedmiotem mechaniki płynów
Prawa rządzące spoczynkiem spoczynkiem ruchem płynów: statyka płynów i dynamika płynów. Dla cieczy: hydrostatyka i hydrodynamika (hydromechanika). Dla gazów: aerostatyka i aerodynamika (aerodynamika)
5. Co to są płyny
To ciała, których cząstki oznaczają się dużą ruchliwością co umożliwia dowolną zmianę postaci geometrycznej płynu wywołanej znikomo małymi siłami. Płyny dzielimy na ciecze i gazy.
6. Jakie znasz uproszczone modele cieczy i gazów
Uproszczenia polegają na zaniedbywaniu niektórych własności fizycznych, pozostających bez istotnego wpływu w rozpatrywanym zakresie zjawisk. Modele oparte na dwóch podstawowych właściwościach płynów - ściśliwości i lepkości są następujący: płyn nieściśliwy i nielepki (płyn doskonały), płyn nieściśliwy i lepki (ciecz rzeczywista, gaz płynący z umiarkowanymi prędkościami), płyn ściśliwy i nielepki (gaz z dużymi prędkościami), płyn ściśliwy i lepki (gaz rzeczywisty)
7. Scharakteryzuj gaz doskonały
Spełnia prawa Boye'a - Mariotte'a, Gay - Lussaca - Charlesa, równanie stanu gazu, Clapeyrona. Składa się z cząsteczek doskonale sprężystych, będących materialnymi punktami pomiędzy którymi nie występują siły międzycząsteczkowe.
8. Scharakteryzuj ciecz doskonałą
Jest doskonale nieściśliwa, pozbawiona lepkości (cząstki cieczy są idealnie ruchliwe, nie istnieją pomiędzy nimi żadne siły), pozbawione sprężystości (nie stawia żadnego oporu i rozrywaniu wzdłuż dowolnie dużych powierzchni) i pozbawione rozszerzalności cieplnej (nie zmienia objętości pod wpływem zmian temperatury, posiada więc stałą gęstość, czyli nie zależy od warunków zewnętrznych działających na nią)
9. Wyjaśnij istotę koncepcji kontinuum Czyli koncepcja ośrodka ciągłego umożliwia określenie właściwości makroskopowych płynu jako funkcji przestrzeni oraz czasu

(…)

… od warunków zewnętrznych działających na nią)
9. Wyjaśnij istotę koncepcji kontinuum Czyli koncepcja ośrodka ciągłego umożliwia określenie właściwości makroskopowych płynu jako funkcji przestrzeni oraz czasu 10. Wyjaśnij pojęcie elementu płynu
Jest to objętość rozmiarach dużo mniejszych od rozmiarów naczynia, przewodu lub opłukiwanego ciała stałego, a jednocześnie o rozmiarach dużo większych od długości swobodnych dróg międzycząsteczkowych - najmniejszy element płynu posiadający wszystkie właściwości makroskopowe bryły cieczy.
11. Jakie siły działają w płynach
a) siły masowe - są to siły wywierane na każdy element masy płynu zawartej wewnątrz objętości V przez zewnętrzne pole sił. Są to np: siły ciążenia, bezwładności, odśrodkowe.
b) siły powierzchniowe - siły działające z zewnątrz na powierzchnie płynu…
…- długość rury, d - średnica rury, u - prędkość liniowa płynu, g - przyspieszenie ziemskie, ρ - gęstość, Δpl - spadek ciśnienia związany z oporami liniowymi, λ - współczynnik oporu tarcia wewnętrznego płynu
Dla cieczy rzeczywistej spadek ciśnienia związany z oporami liniowymi jest proporcjonalny do długości przewodu (L), gęstości cieczy, energii kinetycznej jednostki masy płynącej cieczy (u2/2) i odwrotnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz