Zarządzanie kadrami - strona 8

Nowe kierunki w zarządzaniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

NOWE KIERUNKI W ZARZĄDZNIU MARKETING KADROWY K. Schwan i K. Speipel Marketing Kadrowy (personalny) Marketing ten ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania personelem, a przez to zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki lepszemu wykorzystywaniu przez nią możliwości własnego personelu - tra...

Style kierowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

POTENCJALNY STYL KIEROWANIA jest zbiorem pewnych metod i technik oddziaływujących na podwładnych, która zdaniem kierownika powinno być stosowany, by sprawnie zarządzać personelem RZECZYWISTY STYL KIEROWANIA - metody i technik oddziaływujących na podwładnych, które są wykorzystywane przez kierownika...

Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym Funkcje operacyjne - rozwiązywanie bieżących zadań menadżerów liniowych; sprawna ocena pracowników, konsekwentne nagradzanie za wyniki, nie przedłużanie procesów rekrutacji ...

Teorie klasyczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

TEORIE KLASYCZNE SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (Humans Relations) E.Mayo '20 i '30 badania Western Electric Company, Hawthorne, Chicago Także szkoła behawioralna - aspekty zarządzania: Pozamaterialne bodźce motywacyjne Znaczenie grup nieform...

Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Jest to proces zatrudniania i rozwoju pracowników nadzorowanych przez międzynarodowe organizacje, dotyczący pracowników kraju macierzystego, miejscowych lub z trzeciego świata. Wyzwania międzynarodowego ZZL Większa złożoność zasobów ludzkich powoduje trudności w zatrudn...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stefan Andrzej Griner
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Pytania z Zarządzania Kadrami z tego roku 1 nie wiem 2 zarządzanie ludźmi 3 Efektywne style kierownictwa czy coś takiegoś 4 nie mam 5 Strategia rozwoju 6 Omówić rodzaj rekrutacji 7 Wyróżnić etapy selekcji 8 3 dowolne fazy szkoleń (wymienić) 9 Wymienić funkcje procesu dokonywania ocen 10 Omó...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stefan Andrzej Griner
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

2.wymienić najwazniejsze osiagnięcia i ograniczenia naukowej organizacji pracy (szkoła Taylora) ORGANIZACJA to: grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów (np. zysk, obrona narodowa, zaspokajanie potrzeb, itp.). „Naukowe zarzą...

Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stefan Andrzej Griner
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi pojęcia, cele zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwój zarządzania kadrami, dokumentacja personalna Zarządzanie - działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów podległej organizacji oraz dysponowaniu je...

Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stefan Andrzej Griner
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 2 ETAPY ROZWOJU ZARZADZANIA KADRAMI 1. Przełom XIX i XX w. zwany okresem efektywnego wykorzystania ludzi. Najważniejsze było: wydajność, ludzi motywowano za pomocą bodźców materialnych...

Wykład - Planowanie zasobów ludzkich

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Stefan Andrzej Griner
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 3 Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty: ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realiz...