Zarządzanie kadrami - strona 9

note /search

Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 4 DOBÓR KADR NA STANOWISKA KIEROWNICZE Początkowo uważano, by być dobrym kierownikiem wystarczy mieć pewien zestaw cech osobowościowych, ale to nie wystarczyło. Zaczęto zwracać uwagę na fachowość. METODY DOBORU KADR DOBÓR KADR ZA POŚREDNICTWEM ŚR...

Wykład - Zasady dobrego systemu ocen

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner Wykład 5 Zasady dobrego systemu ocen (2): 1. oceny pracowników powinny być prowadzone systematycznie, przyjmuje się, że odpowiedni okres oceny dla firmy to okres 1 rok, pół roku lub kwartał czyli tzw. okres krótki) w przypadku firmy nastawionej na minimal...

Wykład - techniki oceniania

 • Politechnika Śląska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

TECHNIKI OCENIANIA Oparte o skalę ocen (dotyczy przedsiębiorstw dużych) - pracownika ocenia się na podstawie wcześniej opracowanego zestawu kryteriów. Do kryteriów opracowuje się skale oceny np. oceny punktowe 0 - 10, oceny szkolne, przymiotnikowe. Ocenę daje się za każde kryterium - mamy możliwo...

Motywowanie w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Niezależnie od tego, czy sukces jest oklaskiwany przez cały świat, wąskie grono przyjaciół lub daje tylko wewnętrzną satysfakcję, motywacja zawsze odgrywa istotną rolę. Ludzie są opanowani chęcią ciągłego przerastania samych siebie i otoczenia, potrzebą gonienia s...

Płace

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Płace Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko niezbędnych do produkcji materiałów oraz maszyn i urządzeń, ale też ludzkiej pracy. Bez tej ostatniej nie jest możliwe podejmowanie jakichkolwiek działań. Zacznę od doboru pracowników, gdyż w dużym stopniu decyduje on o osiąganych prze...

Planowanie kariery pracownika

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Planowanie kariery pracownika Planowanie kariery (planning of career) - pewien model racjonalnego, sekwencyjnego postępowania jednostki dążącej do awansu zakładający, że ma ona duże możliwości kontroli wyników swego działania i spostrzega sytuację jako zależną od własnych stałych cech i własnego ...

Polityka zatrudnienia - dzial personalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Polityka zatrudnienia Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność s...

Pracownik-kapitał przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Pracownik - kapitał przedsiębiorstwa Wstęp Procesy rekrutacyjne Zasady oceniania pracowników System motywacyjny Zakończenie Wstęp Mimo wciąż pogarszającej się sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują wg. badań Demoskopu specjalistów, kierowników średniego i wyższego szczebla oraz robotników...

Projekt systemu wynagrodzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA Strategia wynagradzania, powinna opierać się na pewnych zasadach, powinna również określać generalny skład pakietu wynagradzania i wyznaczać podstawy na jakich podejmowane będą w przedsiębiorstwie kluczowe dec...