Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze - strona 1 Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze - strona 2 Wykład - dobór kadr na stanowiska kierownicze - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner
Wykład 4
DOBÓR KADR NA STANOWISKA KIEROWNICZE
Początkowo uważano, by być dobrym kierownikiem wystarczy mieć pewien zestaw cech osobowościowych, ale to nie wystarczyło. Zaczęto zwracać uwagę na fachowość.
METODY DOBORU KADR
DOBÓR KADR ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW OCENY - ASSESM CENTER (AC)
Instytucje typowo usługowe pracują na zlecenie innych firm. Mają zwykle swój stały stan kadr i oni dokonują wyboru kadry kierowniczej. Ośrodki te angażują również osoby z zewnątrz - są to kierownicy praktycy. Którzy muszą być co najmniej o 2 szczeble w hierarchii wyżej. W czasie 5 - 6 dniowej sesji dokonuje się wyboru kandydatów i opracowuje raporty.
Metoda AC stanowi procedurę opartą na systematycznym przeprowadzaniu ćwiczeń indywidualnych i grupowych, testów i zadań symulacyjnych mających na celu potwierdzenie kwalifikacji do pełnienia określonych funkcji. Metoda AC może być wykorzystana do:
selekcji kandydatów na określone stanowisko; selekcja zarówno przy rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji menedżerów
określania potrzeb w zakresie szkoleń, pewnych treningów
samooceny własnych kwalifikacji i możliwości
Czas trwania cyklu (sesje ośrodka oceny) wynosi 5 - 6 dni i obejmuje:
rozmowę wstępną
badanie kandydata na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów
analizę wyników
dyskusję
opracowanie raportów z badań
Do najczęściej stosowanych ćwiczeń w ośrodkach oceny należą:
gry biznesowe
prezentacje
ćwiczenia w ustalaniu faktów
dyskusja grupowa
odgrywanie ról
Metoda AC bardzo popularna jest w USA. Od niedawna także jest nią duże zainteresowanie w krajach Europy Zachodniej, gdyż jest duża trafność ocen i przydatność tej metody w doborze pracowników
Metody oceny przydatności kandydatów: testy sytuacji roboczej- metoda In-basked (koszyk pełen zadań)
Ćwiczenia symulacyjne, w których porównuje się wymagania kandydata ze specyficznymi wymaganiami stanowiska pracy. Jest to zestaw dokumentów, korespondencji do załatwienia. Metoda ta pozwala ocenić:
umiejętności porządkowania i hierarchizowania dokumentów
umiejętność delegowania spraw do podległych pracowników
podjęte decyzje przez kandydata (pod względem pilności niektórych problemów, informacji, które bierze się pod uwagę)
planowanie i koordynowanie: analizuje się czy kandydat w sposób racjonalny potrafi przewidywać przyszłe problemy, koordynować i formułować cele, przewidywać ich wykonanie np. przewidywać sposób wykorzystania personelu oraz pracy, wyposażenie i dostępność materiałów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz