Wykład - techniki oceniania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - techniki oceniania - strona 1 Wykład - techniki oceniania - strona 2 Wykład - techniki oceniania - strona 3

Fragment notatki:

TECHNIKI OCENIANIA
Oparte o skalę ocen (dotyczy przedsiębiorstw dużych)
- pracownika ocenia się na podstawie wcześniej opracowanego zestawu kryteriów. Do kryteriów opracowuje się skale oceny np. oceny punktowe 0 - 10, oceny szkolne, przymiotnikowe. Ocenę daje się za każde kryterium
- mamy możliwość różnicowania poszczególnych kryteriów
- ważną rolę odgrywa narzędzie oceny jakim jest arkusz oceny pracownika:
wypełniany przez dział kadr: imię, nazwisko, PESEL, liczba lat pracy
wypełniany przez pracownika: samoocena, liczba godzin pracy
wypełniany przez przełożonego
Zawiera opis słowny charakteryzujący osobę ocenianą, tabele zawierające kryteria ocen i stopnie oceny. W końcowej części arkusza jest miejsce na podpisy członków komisji.
2. Technika porównywania pracowników (dotyczy przedsiębiorstw małych)
uszeregowanie pracowników od najgorszego do najlepszego. Jest to szereg rankingowy. Metoda ta jest bardzo pracochłonna, bo porównujemy każdego z każdym. Technika szybko dostarcza wyników.
3. Metoda list kontrolnych
Polega na identyfikacji konkretnego pracownika lub jego zadań z opisami wyników, zachowań stanowiących listę kontrolną. 4. Ocena elementów działania
Wyrywkowa obserwacja:
metoda wydarzeń krytycznych: zapisuje się sukcesy i porażki, porównuje się ich liczbę i skutki
obserwacja wyniku i inspekcji
5. Metoda planowania i oceny pracy
Stosowana do pracowników, którzy pracują samodzielnie a ocena występuje na bieżąco.
6. Ocena opisowa
Zmusza kierownika do refleksji i skupienia uwagi.
7. Technika oparta na zarządzaniu przez cele
wytyczanie pracownikom celów do realizacji
opracowanie przez pracownika sposobów wykonania tych celów czy zadań
kontrola
8. Techniki absolutne
Opracowuje się dla nich wzorzec efektów pracy i pracownika. Pracownik musi zamieścić się praktycznie idealnie we wzorcu
Przeszkody we wprowadzaniu ocen:
bariery wynikające z negatywnych postaw pracownika
lęk przed nieznanym
obawa przed konsekwencjami ocen
negatywna informacja zwrotna
brak wiary w obiektywizm i życzliwość oceniających
wątpliwości co do swojej przyszłości w firmie
Sposoby na przezwyciężenie przeszkód:
poprowadzić pierwszą edycję, kwestionariusz łatwy w użyciu; potraktować pierwszą edycję testowo, zwiększa to poczucie bezpieczeństwa
wzajemne zaufanie
określić czy system powinien być jawny, czy zawierać informacje poufne

(…)

… wybranej przez pracownika
np. 500zł = 300zł gotówką + 200zł z broszury, a w broszurze oferta:
ubezpieczenie, wakacje, opłata czesnego dla dziecka, dodatkowy płatny urlop,
opłata za szkolenia, różnorakie kursy, opieka zdrowotna, tańsze produkty firmy, garażowanie auta, myjnia, basen itp. itd. Najczęściej wybierane świadczenia w Polsce:
- prywatna opieka medyczna, telefon komórkowy (75%)
- pomoc w edukacji (67%)
- ubezpieczenie na życie, służbowy samochód, laptop (59%)
- siłownia/fitness, bony towarowe, pożyczki firmowe (25%)
- dodatkowe dni wolne, rabat przy zakupie towarów firmy, dopłaty do posiłków, inne (ubezpieczenia, opcja na akcje) (18%)
Generalnie w Polsce polityka świadczeń pozafinansowych nastawiona jest na
krótkookresową korzyść niż zabezpieczenie dostatniej przyszłości zatrudnionym.
A jak jest na świecie?
USA
zobowiązanie kadry zarządzającej (zachęty/nakazy) do zakupu akcji firmy korzysta 20% kadry
Niemcy dodatkowe świadczenia emerytalne - korzysta 75% kadry zarządzającej
Japonia dofinansowanie wydatków mieszkaniowych - 46% zatrudnionych
Przykład: Deloitte & Touche
Dopłaty do posiłków:
pracodawca nie narażając się na podatki może w ciągu miesiąca dofinansować
posiłki swojemu pracownikowi na kwotę…

okolicznościowe prezenty od firmy
talony na zakupy, ekskluzywna kolacja dla najlepszych
Przykład GlaxoSmithKline
- opieka medyczna Medicover
- ubezpieczenie na życie
- zakładowy fundusz emerytalny
- dofinansowanie sportu i rekreacji
- dofinansowanie wypoczynku (własny ośrodek)
- pokrycie szkoleń/studiów
- bony świąteczne/okazyjne
- pożyczki mieszkaniowe i remontowe
- pomoc finansowa w relokacji
- konkurs…
… brzmiącą (dyrektor zamiast kierownika)
Włączmy do zespołu projektowego! Dajmy mu możliwość twórczej pracy dające poczucie odpowiedzialności i prestiżu
dodatkowe ubezpieczenie
opieka zdrowotna
awans
nagrody $$$
dobre stosunki w pracy
awans
organizacja czasu pracy
samodzielność wykonawcza i decyzyjna
nagrody $$$
dodatkowe ubezpieczenie
Do 30 lat
Powyżej 50 lat
31-50 lat
Mężczyzna żonaty
awans
rozwój…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz