Zarządzanie kadrami - strona 10

note /search

Rekrutacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1106

REKRUTACJA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I Zarządzanie zasobami ludzkimi Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 5 Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13 ROZDZIAŁ II Rekrutacja 1. Źródła naboru 16 2 Rekrutacja wewnętrzna i zew...

Selekcja pracowników

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Selekcja pracowników 1. WPROWADZENIE Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie na drugi plan. Tymczasem, n...

Stres w pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

STRESY W PRACY OPIS PRACY WPROWADZENIE STRES - CO TO JEST? STRES W PRACY ZAWODOWEJ PRZYCZYNY STRESU W PRACY STRES W PRACY PRZYCZYNĄ PROBLEMÓW Z OCZAMI WSZECHOBECNY STRES STRES-Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy JAK WYKORZYSTAC STRES LITERATURA ZAŁĄCZNIKI WPROWADZENIE Nasz świat powinien zmie...

Szkolenia-znaczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Szkolenia Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie...

Wynagrodzenia pracowników-pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1218

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników. Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z ...

Wynagrodzenia-aspekty prawne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

WYNAGRORDZENIA Aspekty prawne wynagrodzeń. Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywan...

Zarządzanie kadrami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

ZARZĄDZANIE KADRAMI Strategia organizacji i wszystkie jej cele realizowane są przez ludzi. To oni projektują i wykorzystują technologie, tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od całej kadry przedsiębiorstwa zależy jego zysk i utrzymanie na rynku. Aby to osiągnąć w firmach stosuje się odpowied...

Zarządzanie kompetencjami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Zatrudniając pracownika zawsze zatrudnia się całego człowieka, a nie tylko jego wiedzę czy umiejętności. Nie da się pominąć jego osobowości, temperamentu, doświadczenia zawodowego, stosunku do pracy czy choćby świadomości misji firmy. Do niedawna jeszcze wiele z tych sp...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Zarządzanie zasobami ludzkimi W procesach gospodarczych zasadniczą rolę odgrywa sprawność zarządzania rozumiana jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstw do celu, zapewnienie mu korzystnej pozycji na rynku, dobrego wizerunku w otoczeniu i osiągnięcia możliwie największych korzyści ze wszystkich...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Zarządzanie zasobami ludzkimi Spis treści Wprowadzenie. W prowadzenie. Dziedzina organizacji i zarządzania rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat w duży dział nauki i wiedzy, korzystając w coraz szerszym zakresie z metod ilościowych, informatyki i komputeryzacji. Zajmowanie się dziś tą nauką w...