Szkolenia-znaczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkolenia-znaczenie - strona 1 Szkolenia-znaczenie - strona 2 Szkolenia-znaczenie - strona 3

Fragment notatki:


Szkolenia
Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie tej treningi zamawiane są przypadkowo i służą rozwiązywaniu konkretnych problemów. Szkolenie może być przeprowadzone przez:
1) centra kształcenia ustawicznego,
2) szkoły,
3) ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
4) placówki naukowe i naukowo-badawcze,
5) zakłady pracy,
6) stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne.
Podstawową dokumentacją, którą obowiązany jest prowadzić organizator szkolenia jest:
1) programy nauczania,
2) dzienniki zajęć,
3) protokoły z przebiegu egzaminów,
Program określonej formy szkoleniowej powinien zawierać:
1) założenia organizacyjno-programowe, określające:
a) nazwę formy nauczania,
b) cel edukacji,
c) zakres tematyczny,
d) zasady doboru uczestników,
e) czas trwania i sposób organizacji,
f) sposób sprawdzania efektów nauczania,
2) plan nauczania, określający w szczególności:
a) przedmioty nauczania i ich wymiar,
b) rozkład zajęć,
3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający:
a) treści nauczania,
b) wskazówki metodyczne,
c) wykaz literatury,
d) wykaz niezbędnych środków dydaktycznych.
Raport szkolenia - raport jest dokumentem tworzonym przez dział personalny firmy oraz firmę szkoleniową. Pozwala ostatecznie sprecyzować cel i przedstawić go komórce decyzyjnej, pomaga wybrać firmę szkoleniową, jest cenną wskazówką przy opracowaniu programu i formy treningu. Raport powinien zawierać następujące elementy:
1) opis sytuacji rynkowej,
2) ogólny opis przedsiębiorstwa (struktura organizacyjna, misja, cele),
3) dotychczasowe doświadczenia szkoleniowe przedsiębiorstwa,
4) uzasadnienie potrzeb dokształcania,
5) zhierarchizowane cele treningu,
6) charakterystyka uczestników (wiek, stanowiska, wykształcenie, zawód, zainteresowania, przebyte szkolenia),
7) wyniki badań indywidualnych i grupowych oczekiwań,
8) kryteria weryfikacji skuteczności zajęć,
9) narzędzia wspomagające realizację celów w przedsiębiorstwie,
10) oczekiwania i obawy dotyczące procesu zmiany, szkolenia, firmy lub komórki wewnętrznej mającej przeprowadzić szkolenie.


(…)

…, kierownik jest zwolniony z działań związanych z korektą ich pracy.
Szkolenie jest nieocenionym procesem w sytuacji, kiedy organizacja pragnie wprowadzić elastyczne metody pracy i ukształtować właściwe postawy, umożliwiające pracownikom poradzenie sobie ze zmianą. Szkolenie można zastosować w programie zarządzania zmianą jako środek służący pracownikom do umocnienia pewności siebie. Celem takiego programu…
… klienta, w nadziei, że zostaną one zaakceptowane i wzbudzą zaangażowanie w pracownikach.
Szkolenie może wspierać utożsamianie się z organizacją, kiedy przez odpowiedni trening osiąga się lepsze zrozumienie jej misji i celów.
Szkolenie, którego celem jest wprowadzenie pewnych technik zarządzania (np. kół jakości), może prowadzić do pożądanych efektów dodatkowych, takich jak wytworzenie umiejętności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz