Szkolenie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkolenie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 4 (szkolenia)
Szkolenie - zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Rodzaje szkoleń:
Szkolenie otwarte - dostępne dla wszystkich chętnych, udział w nich jest dobrowolny, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników, pokrywając część kosztów uczestnictwa; w Polsce agencja rządowa (PARP) prowadzi kampanię społeczną Inwestycja w Kadry, w ramach, której propaguje podnoszenie kwalifikacji i udostępnia internetową bazę dostępnych szkoleń otwartych
Szkolenie zamknięte - organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (Np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez organizatora (pracodawcę)
Szkolenie wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) - prowadzone przy pomocy własnej kadry szkoleniowej zakładu pracy
Szkolenie zewnętrzne - którego prowadzenie zakład pracy zleca wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym
Na proces szkolenia składają się: Uświadomienie pracownikom postępów, jakie robią (np. po przez zadawanie pytań). Kontrolowanie oraz delegowanie odpowiedzialności (aby pracownik był w pełni świadom wagi sytuacji, jakiej przyjdzie mu sprostać oraz pozycji w przedsiębiorstwie, jaką zajmuje). Promowanie kształcenia. Udział przełożonego w szkoleniu po przez zachęcanie i motywowanie pracowników do analizowania poważniejszych problemów. Jak się szkoli pracowników?
Pracownicy nie są szkoleni tylko w formie typowych kursów organizowanych przez różne jednostki, szkolą zarówno firmy prywatne, jak i uczelnie państwowe lub prywatne. Można zdobywać wiedzę także podczas działań typowych, które organizowane są w każdym zakładzie pracy. Obok działań systematycznych, planowanych i bezpośrednio kierowanych można śmiało napisać, że każdy dzień w pracy to nowa szansa na rozwój osobisty. Nie brak przecież takich chwil, kiedy pracownik napotyka na problem, który wykracza ponad wiedzę, jaką dotychczas zdobył.
W jaki sposób prowadzone są zajęcia szkoleniowe?
Tradycyjne podejście. Polega ono głównie na koncentrowaniu się na przekazywaniu wiedzy, zwłaszcza teoretycznej. Przekaz jest w zasadzie jednostronny, trener stanowi zasadnicze źródło wiedzy. To on jest osobą aktywną, zwykle poprzez wykład przekazuje informacje, które uważa za ważne, lub te, które objęte są programem nauczania. Tego typu szkoleniem może być szkolenie BHP przeprowadzane w wielu firmach budowlanych.
Osoba uczestnicząca w tego typu szkoleniu nie ma wypływu na program nauczania i na przekazywane treści, ani na sposób, w jaki odbywa się nabywanie wiedzy - decyzja o tym należy do prowadzącego kurs. Tego typu szkolenia często kończą sie testem.


(…)

… sukcesem), szkolenia doskonalące techniki sprzedaży towarów i usług (np. z technik sprzedaży, czy z obsługi klienta), jak również szkolenia, które dotykają ogólnych obszarów, takich, do jakich można zaliczyć: zdolności interpersonalne, zarządzanie stresem, czy tajniki skutecznego relaksu, wykorzystywane nawet w niesprzyjających warunkach.
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz