Prawo cywilne - strona 10

Przedawnienie roszczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Ustawodawca normując stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego, dąży na różne sposoby do pewności obrotu między nimi. Jednymi z elementów konstrukcyjnych prawa cywilnego, które tą pewność gwarantują są różne odmiany da...

Rozporządzenia testamentowe - wydziedziczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

Rozporządzenia testamentowe Testament może również zawierać zapisy oraz polecenia. Zapisem określa się dyspozycję spadkodawcy, którą nakłada na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek dokonania pewnego przysposobienia majątkowego na rzecz innej osoby. Osoba ta nie staje się spadkobiercą a jedynie...

Służebności - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Służebności Służebności należą do najdawniej znanych ograniczeń prawa własności. Stanowią one grupę praw rzeczowych obciążających nieruchomości. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb ...

Sposoby zawierania umów, ich formy i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW: 1. Oferta Oferta jest to oświadczenie woli jednej strony, kierowane do strony drugiej, które zwiera propozycję zawarcia umowy i określa istotne jej postanowienia. Ofertą jest wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży, na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Jest ona propozyc...

Stosunek cywilnoprawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Stosunek Cywilnoprawny - jest to stosunek społeczny regulowany przez prawo, którego cechą charakterystyczną jest równorzędność podmiotów (odmiennie np. od prawa administracyjnego gdzie taka równorzędność nie występuje). Na stosunek cywilnoprawny składają się następujące elementy: a) Podmiot- mogą...

Umowa o dzieło

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

UMOWA O DZIEŁO W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Jest to umowa ko...

Umowa przedwstępna i wzorce umowne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Umowa przedwstępna Przez umowę przedwstępną należy rozumieć taką umowę, w której jedna za stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej. Powinna ona zawierać składniki istotne umowy przyrzeczonej. Można pow...

Umowy - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

UMOWY - ZAGADNIENIA OGÓLNE Umowa to zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Umowa jest dwustronną czynnością prawną. Rodzaje umów Jako, że umowy to rodzaj czynności pr...

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Uprawnienia przysługujące kupującemu: Wymienia je art.8 ustawy. Są to kolejno: prawo odstąpienia od umowy wymiany na wolne od wad obniżenia ceny prawo do naprawy Nie ma tu swobody wyboru. Ustawodawca wprowadza kolejność korzystania z roszczeń . W pierwszej kolejności konsument może żądać doprowad...

Własność - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

WŁASNOŚĆ Własność w ujęciu prawnym to tylko jedna, podstawowa forma władania dobrami przyrody. Jest to zjawisko wszechstronne, dające o sobie znać we wszystkich dziedzinach życia zbiorowości. Własność w ujęciu prawa konstytucyjnego - to ogól praw do dóbr majątkowych. Własność w ujęciu kodeksu cyw...