Rozporządzenia testamentowe - wydziedziczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozporządzenia testamentowe - wydziedziczenie - strona 1 Rozporządzenia testamentowe - wydziedziczenie - strona 2

Fragment notatki:


Rozporządzenia testamentowe Testament może również zawierać zapisy oraz polecenia. Zapisem określa się dyspozycję spadkodawcy, którą nakłada na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek dokonania pewnego przysposobienia majątkowego na rzecz innej osoby. Osoba ta nie staje się spadkobiercą a jedynie z chwilą otwarcia spadku uzyskuje roszczenie o wykonanie zapisu. Polecenie natomiast to rozporządzenie testamentowe, które nakłada na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiek wierzycielem. Niewykonanie polecenia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Polecenie może mieć zarówno charakter majątkowy jak i niemajątkowy. Najczęściej polega ono na nałożeniu na obdarowanego obowiązku użycia uzyskanej rzeczy w określony sposób. Wydziedziczenie - testament negatywny Przez wydziedziczenie rozumiemy pozbawienie spadkobiercy ustawowego prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia zostały wyczerpująco określone w art. 1008 k.c. Zaliczamy do nich: Uporczywe działanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy Dopuszczenie się przeciwko spadkodawcy lub osoby mu bliskiej umyślnego przestępstwa Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych . Wydziedziczenie jest bezskuteczne jeśli spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych przebaczenie uznaje się za skuteczne jeśli zostało dokonane z odpowiednim rozeznaniem. Przebaczenie po sporządzeniu testamentu może być dokonane tylko poprzez sporządzenie nowego testamentu. Testament negatywny to taki, w którym określon tylko brak dziedziczenia jednej z osób dziedziczących ustawowo (reszta dziedziczy tak jak w dziedziczeniu ustawowym). Niegodność dziedziczenia Instytucja ta ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której podmiot podejmujący działania przeciwko osobie spadkodawcy, naruszający jego swobodę w zakresie testamentu, lub występującej przeciwko już istniejącemu testamentowi, dochodziłby do dziedziczenia po spadkodawcy. Za niegodnego mogą być uznani: spadkobierca ustawowy, spadkobierca testamentowy, zapisobierca, osoba uprawniona do zachowku. Uznanie za niegodnego powoduje wyłączenie od dziedziczenia - traktuje się go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Przyczyny niegodności dziedziczenia zostały wyliczone wyczerpująco. Jest to katalog zamknięty. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz