Wydziedziczenie w prawie polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydziedziczenie w prawie polskim - strona 1

Fragment notatki:

Wydziedziczenie Wydziedziczenie w prawie polskim jest to pozbawienie osoby uprawnienia do zachowku - nie jest zatem wydziedziczeniem pominięcie w testamencie. Art. 1008. k.c.
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Wydziedziczenie może wynikać tylko z testamentu i z przyczyn wymienionych w ustawie - przyczyna opisana w ustawie powinna wynikać z treści testamentu: Uporczywe postępowanie uprawnionego w sposób sprzeczny z ZWS - przyczyna ta jest spełniona jeśli postępowanie ma charakter uporczywy(stały, długotrwały), a także jest sprzeczne z wolą spadkodawcy (spadkodawca upominał uprawnionego lub wyrażał swoją dezaprobatę). Postępowanie to może polegać np. na popełnianiu przestępstw, nadmierne spożywanie alkoholu, rozwiązły tryb życia, uchylanie się od pracy itp. Dopuszczenie się wobec spadkodawcy lub najbliższej mu osoby umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności lub rażącej obrazy czci . Uporczywe niedopełnianie przez uprawnionego obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy - odmowa dostarczenia środków utrzymania, nieudzielanie pomocy czy opieki w razie ciężkiej choroby. Skuteczność wydziedziczenia: Wydziedziczenie jest skuteczne jeśli zostało zawarte w testamencie - jeśli jednak testament utraci ważność, wydziedziczenie nie będzie skuteczne. Wydziedziczenie jest bezskuteczne nawet jeśli znajduje się w ważnym testamencie, jeśli okaże się, że przyczyna do wydziedziczenia faktycznie nie istniała - np. doktryna uznaje, że jeśli po sporządzeniu testamentu uprawniony trwale zmienił swój tryb życia będący przyczyną wydziedziczenia, to można uznać wydziedziczenie za bezskuteczne. Przebaczenie - przebaczenie w przypadku wydziedziczenia ocenia się tak samo jak w przypadku niegodności dziedziczenia, z tym, że skutki prawne są odmienne: Jeżeli spadkodawca przebaczył uprawnionemu, to nie może go już wydziedziczyć - chyba że istnieje nowa podstawa do wydziedziczenia. Jeżeli spadkodawca przebaczył uprawnionemu, a mimo tego nie zmienił testamentu, to wydziedziczenie jest bezskuteczne - w tym wypadku istnieją jednak zdania odmienne - Gwiazdomirski twierdzi, że jedynie zmiana testamentu może odwołać wydziedziczenie . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz