Polityka zatrudnienia - dzial personalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zatrudnienia - dzial personalny - strona 1 Polityka zatrudnienia - dzial personalny - strona 2 Polityka zatrudnienia - dzial personalny - strona 3

Fragment notatki:

Polityka zatrudnienia Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i jakościowych odnoszących się do obsady osobowej stanowisk pracy w danym zakładzie pracy. Działalność każdego zakładu pracy wymaga zaangażowania odpowiednich rzeczowych środków, oraz ludzi. Powołane dlatego są odpowiednie służby pracownicze, mające spełniać podstawowe zadania i funkcje w sferze gospodarowania czynnikiem ludzkim. Organizacja i funkcjonowanie służby pracowniczej opierają się na następujących zasadach:
służba pracownicza integruje komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw osobowych, zatrudnienia i płac, socjalnych, psychologiczno-socjologicznych, szkolenia oraz szkoły przyzakładowe,
Rola jaka ma do spełnienia w zakładzie pracy służba pracownicza, stawia wobec jej przedstawicieli wysokie wymagania kwalifikacyjne. Pracować w niej powinny osoby z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym, socjologicznym, psychologicznym, pedagogicznym - w zależności od wykonywanych funkcji. Zadania służby pracowniczej można usystematyzować według następujących zakresów spraw:
osobowych,
zatrudnienia i płac,
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
społecznych,
socjalnych.
Zakres spraw osobowych obejmuje całokształt zagadnień związanych z rekrutacją i adaptacją pracowników oraz ich rozmieszczeniem w zakładzie pracy. Celem rekrutacji jest zebranie dostatecznie dużej grupy kandydatów spośród których będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Przykładem tu może być firma SONY wciąż poszukuje ona najbardziej uzdolnionych inżynierów, nie ustalając z góry na jakie stanowisko zostaną oni przydzieleni w firmie, ale oczywiście dobiera także ludzi na konkretne stanowiska.
Rekrutacja ma za zadanie nie tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz przede wszystkim selekcję osób, których charakter i osobowość doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji. „Celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do zatrudnienia jest uzyskanie odpowiedniego materiału w postaci personelu posiadającego właściwy zestaw umiejętności i kwalifikacji oraz gotowego do dalszego szkolenia”.(wyraził to Keep) GŁÓWNE ZADANIA KAZDEGO DZIAŁU PERSONALNEGO
Dział personalny służy wszystkim pracownikom i odpowiada przed naczelnym kierownictwem firmy za wdrożenie polityki per­ sonalnej w życie. Podstawowym celem tej

(…)

… oddziałów,
redukcja kosztów,
podnoszenie produktywności.
KRYTERIUM ZGODNOŚCI KANDYDATA Z OGÓLNĄ STRATEGIĄ FIRMY
Kluczowe stanowiska powinny być obsadzone pracownikami, którzy identyfikują się ze strategią przedsiębiorstwa. Przykładem tutaj może być tu General Electric klasyfikuje ona swych dyrektorów według podziału macierzą BCG opracowanego przez Boston Consulting Group:
Typ organizacji
Osobowość…
… stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Przepisy prawa pracy obejmują coraz to nowe dziedziny, dotąd nie regulowane przez prawo cywilne. Przykładem tu mogą być rozbudowane przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy o ochronie pracy, szczególnie młodocianych i kobiet.
Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy z 1974 r. kodeks pracy reguluje wszystkie podstawowe zagadnienia…
… w sprawie ewentualnego dalszego zatrudnienia na podstawie terminowej bądź bezterminowej umowy o pracę. Może on również podjąć się ponownego zatrudnienia pracownika na czas próbny na innym stanowisku w danym zakładzie pracy. Umowa na czas określony. Forma ta zyskała w ostatnim czasie na znaczeniu z uwagi na istotne możliwości, jakie stwarza w zakresie modelowania stanu i struktury zatrudnienia.. umowa wiąże strony tylko do pewnego określonego terminu końcowego.
Umowa na czas wykonywania określonej pracy. Umowa ta stanowi odmianę umowy na czas określony z tą różnicą ze graniczny termin rozwiązania wyznacza tu przyjęty przez strony czas realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Umowa ta znajduje częste zastosowania przy pracach sezonowych, których cykle można z dużą dokładnością ustalić przed nawiązaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz