Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie - strona 1 Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie - strona 2 Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje ZZL na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym
Funkcje operacyjne - rozwiązywanie bieżących zadań menadżerów liniowych; sprawna ocena pracowników, konsekwentne nagradzanie za wyniki, nie przedłużanie procesów rekrutacji i selekcji, motywowanie na bieżąco. Funkcje taktyczne - odpowiednie przyporządkowanie pracowników do zadań; kontrolowanie budżetów kosztów osobowych; określenie form rekrutacji, rozwoju i zwolnień pracowników; rozwijanie relacji szef - pracownicy.
Funkcje strategiczne - podejmowanie decyzji kluczowych:
Zatrzymanie w organizacji pracowników wysoce wyspecjalizowanych,
Skłonienie pracowników do rozwoju lub odejścia,
Komunikacja z rynkiem wewnętrznym i zewnętrznym,
Kształtowanie wizerunku firmy
Strategia personalna - substrategie
Przyjętą strategię personalną należy traktować jako rezultat uzgodnień zakresu takich funkcji jak:
Określenie zapotrzebowania na pracowników,
Rekrutacja i dobór,
Rozwój,
Zwalnianie się,
Komunikowanie się,
Motywowanie,
Ocenianie,
Kształtowanie kultury organizacyjnej,
Kształtowanie kosztów pracy.
Elementy strategii personalnej
Strategia firmy


Strategia personalna


Substrategie personalne (motywowania, oceniania, rekrutacji)


Programy strategiczne dot. wycinkowych zagadnień w ramach strategii (program karier pracowniczych)
Przykład strategii personalnej:
Portfel zarządzania
Czynniki miękkie ↑ ↑ ↑ Filozofia zarządzania
↑ ↑ ↑ jako równoważna synteza Kultura ↑ ↑ ↑ twardych i miękkich
Kwalifikacje ↑ ↑ ↑ elementów zarządzania
Style zarządzania ↑ ↑ ↑
Personel ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → →→→→
↑Humanistyczne podejście Technokratyczne podejście do ↑do formowania filozofii formowania filozofii
↑zarządzania zarządzania
↑→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Strategia Struktura System Czynniki twarde
Integracja


(…)

… i w ten sposób maksymalnie zwiększą swój wkład w osiąganie głównych celów przedsiębiorstwa.”
(Amstrong, 2003)
Zintegrowane ZZL
Analiza kompetencji - metody
Mało skuteczne Średnio skuteczne Wysoce skuteczne
Mało czasochłonne Średnio czasochłonne Wysoce czasochłonne
* Zasięganie opinii ekspertów * Warsztaty * Analiza funkcjonalna * Rozmowa ustrukturyzowana (standardy)
* Technika wydarzeń krytycznych * Analiza siatki…
… ( dla studiów dziennych)
Zarządzanie oparte na kompetencjach
ZZL oparte na kompetencjach polega na zastosowaniu wyników analizy kompetencji w celu udoskonalenia procesów szczegółowych dotyczących zarządzania, jak:
rekrutacja
przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
rozwój kadry kierowniczej
płaca zależna od kompetencji
Prahalad, Hamel, 1990:
„Globalnych zwycięzców lat 90 charakteryzować będzie obsesja związana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz