Wykład - Planowanie zasobów ludzkich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Planowanie zasobów ludzkich - strona 1 Wykład - Planowanie zasobów ludzkich - strona 2 Wykład - Planowanie zasobów ludzkich - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner
Wykład 3
Planowanie zasobów ludzkich
Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty:
ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realizacji działań organizacji oraz czasu pracy jaki będzie miał do dyspozycji pracodawca
jakościowy: ustalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.
Sposób planowania zatrudnienia zależy od kształtowania się czynników determinujących jego wielkość i strukturę. Czynniki te można podzielić na grupy:
Do grupy czynników wewnętrznych zalicza się:
czynniki techniczno-technologiczne takie, jak np.: wielkość i struktura produkcji, stopień i poziom technicznego wyposażenia i in.,
czynniki organizacyjne- związane z przyjętym podziałem pracy, strukturą organizacji procesów produkcji i obsługi itp.,
czynniki ekonomiczne - głównie przyjęte zasady wynagradzania pracowników i przyznawania im świadczeń pozapłacowych,
czynniki socjalne - określające warunki pracy i wpływające na zdrowie i samopoczucie pracowników.
Do grupy czynników zewnętrznych zalicza się:
sytuację na rynku pracy wpływającą na możliwości negocjowania poziomu wynagrodzeń, dyscyplinę pracy i fluktuację kadr,
postawy społeczne - przejawiające się stosunkiem do wykonywanej pracy,
politykę socjalną państwa (lub jej brak ) czyli stopień interwencjonizmu w obszarze stymulowania stanu i warunków zatrudnienia obywateli.
Koszty związane z ukształtowaniem zasobów ludzkich są ważnym elementem kosztów pracy.
Koszty pracy - ogół nakładów związanych z zatrudnieniem pracowników. Nakłady te tworzą następujące składniki:
Płace
Składka na ubezpieczenie społeczne (ile wynosi?)
Składka na Fundusz Pracy (ile wynosi?)
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (?)
Koszty kształcenia i doskonalenia kadr Koszty zapewnienia BHP Koszty dofinansowania dojazdów do pracy
Koszty dopłat do zakwaterowania
Koszty funkcjonowania administracji personalnej ( dobór i rekrutacja pracowników)
RODZAJE PLANÓW ZASOBÓW LUDZKICH
Plany strategiczne personelu - strategie personalne opracowuje się na okres co najmniej 5 lat (10-15 lat)
Plany taktyczne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz