Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie - strona 2 Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
Jest to proces zatrudniania i rozwoju pracowników nadzorowanych przez międzynarodowe organizacje, dotyczący pracowników kraju macierzystego, miejscowych lub z trzeciego świata.
Wyzwania międzynarodowego ZZL
Większa złożoność zasobów ludzkich powoduje trudności w zatrudnianiu i wynagrodzeniach. Jeszcze większe skomplikowanie doświadczają spółki joint venture, które korzystają z usług międzynarodowych HR.
Zarządzanie różnorodnością = przeciwdziałanie ujednolicaniu polityki ZL na siłę.
Komunikowanie się (drogi elektroniczne)
Kwalifikacje międzynarodowe - przyciągnięcie i zatrzymanie wysokiej klasy specjalistów, których umiejętności można wykorzystać na całym świecie.
Cechy międzynarodowego ZZL
7K wg Torringtona
Kosmopolityzm - mobilność, mobilność przystosowanie
Kultura - silna i delikatna natura kultur narodowych
Kompensacja - wyrównywanie strat związanych z migracją: płace i świadczenia
Komunikacja - eksperci lokalni rozwiązujący problemy lokalne
Kompetencja - większy zakres
Koordynacja - współpraca i kontrolowanie przedsięwzięć firmy na świecie (controlling)
Strategie międzynarodowe (1)
Centralizacja - sterowanie z centrum zatrudnianiem, rozwojem, wynagrodzeniami, przeniesieniami pracowników na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych i technicznych.
Strategie międzynarodowe (2)
Zatrudnianie menedżerów:
Obywatele kraju macierzystego - początkowe studia umiędzynaradawiania firmy (transfer wiedzy know-how),
Obywatele kraju umiejscowienia firmy - zwłaszcza kierownicy liniowi w fazie rozwoju firmy, możliwości braku porozumienia między menedżerami z kraju macierzystego wyższego stopnia, a kierownikami liniowymi,
Najlepsi pracownicy niezależnie od narodowości - wymaga w dalszym ciągu kontroli z centrali.
Strategie międzynarodowe (3)
Rozwoju kadry kierowniczej - identyfikowanie talentów i możliwości, rotacja stanowisk pracy, korespondencyjne programy nauki, centralne szkolenia, studia międzynarodowe dot. zarządzania, konsultowanie problemów ze specjalistami z centrum.
Rekrutacja międzynarodowa
Sprecyzowany opis stanowiska pracy
Perspektywy kariery w kategoriach lokalnych i międzynarodowych.
Wymagania dotyczące mobilności.
Rekrutacja i selekcja pracowników lokalnych powinna być powierzona kierownictwu loalnemu.
Rekrutacja a wizerunek firmy


(…)

…, - świadczenia socjalno-bytowe,
- nagroda, - świadczenia w naturze, - dodatki obligatoryjne: - materialne atrybuty stanowiska,
nadgodziny, - kafeterie,
święta - opcje na akcje,
nocna zmiana - programy emerytalne.
odprawa emerytalno-rentowa,
za dyżury,
za czas choroby,
dodatek wyrównawczy do najniższego wynagrodzenia,
zasiłek chorobowy i rodzinny.
Niematerialne
Motywowanie elementami procesu kadrowego:
dobór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz