Zarządzanie kadrami - strona 7

Zasady i cechy ustroju pracy w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Zasady i cechy ustroju pracy w Polsce 1.ustrój pracy ma charakter demokratyczny, to oznacza: -równość stron stosunku pracy, równouprawnienie związków zawodowych i związków pracodawców -wolność umów o pracę (swobodę nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę przez każdą ze stron) -demokratyzacja u...

Podmioty zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI Relacje pomiędzy załogą a właścicielem         Interesy właściciela A B C Interesy załogi         Zarządzanie kadrami jest konieczna dla wykazania podstawowych sprzeczności pomiędzy pracodawcą i kadrami (pracownikami). Sprzeczność ta wywołuje implikacje. W upros...

Służby pracownicze - opis

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

SŁUŻBY PRACOWNICZE Służby pracownicze to stanowiska pracy lub komórki ( zespoły komórek) organizacyjne które w przedsiębiorstwie zajmują się zawodowo problemami pracowniczymi. Zadania służb pracowniczych można scharakteryzować: 1)      z punktu widzenia funkcjonalnego wyróżnia się: a)      funkc...

Techniki rekrutacji pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

TECHNIKI REKRUTACJI Technika Charakterystyka 1. Rekrutacja kierowników Kierownicy starają się sami starają się o pozyskianie kadr do swoich komórek. Stwarzając odpowiednie bodżce można uzyskać duże zaangażowanie kandydatów 2. Nagrody dla pracowników Skutecznym sposobem kadr jest zaangażowanie dot...

Rozpoznanie wybranych technik w zarządzaniu kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ROZPOZNANIE WYBRANYCH PROCEDUR I TECHNIK W ZARZĄDZANIU KADRAMI Firmy zajmujące się doradztwem personalnym Słabe strony: ludzie z firm są najbardziej zorientowani na problemy personalne firm   Przy formułowaniu praktycznych zadań w zarządzaniu kadrami należy mieć wiedzę praktyczną co do: 1.      ...

Zapotrzebowanie na kadry

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

ZAPOTRZEBOWANIE NA KADRY   Do funkcji zarządzania kadrami należy: pozyskiwanie pracowników - utrzymanie ich prawidłowej ilości i jakości, którzy są zdolni do wykonywania zdań w firmie przyczynianie się do optymalnego wykorzystania kadr w firmie rozwiązywanie problemów ewentualnych nadwyżek lub ni...

Analiza cyklu życia, metoda scenariuszowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

ANALIZA CYKLU ŻYCIA w organizacji pozwala na grupowanie ludzi według ich doświadczenia ze względu na ich przydatność dla organizacji ze względu na rodzaj koniecznych inwestycji, ze względu na potrzeby motywacyjne, ze względu na produktywność i potencjał rozwojowy. Oznacza to w praktyce, że zasoby lu...

Tło teoretyczne koncepcji zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

CELE WYKŁADU Tło teoretyczne koncepcji zarządzania Klasyczne teorie Teorie współczesne - zarządzanie naukowe - marketing personalny - nurt administracyjny - zarządzanie przez jakość - szkoła stosunków międzyludzkich -

Ewolucja poglądów i terminologii w dziedzinie zarządzania zasobami lud...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

EWOLUCJA POGLĄDÓW I TERMINOLOGII W DZIEDZINIE ZZL W 1924 przeprowadzono badania na wyodrębnionej małej grupie ludzi wybranej z dużego zespołu żeby sprawdzić czy zmieniając im różne czynniki zewnętrzne np. oświetlenie będą tak samo pracować jak ci pozostali. I co się okazało, że bez względu na oświe...

Kultura organizacyjna-opracowanie - kultura narodowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

KULTURA ORGANIZACYJNA KULTURA NARODOWA - twór zbiorowości ludzkiej, który przekazywany jest od wcześniejszych pokoleń oraz uzupełniany poprzez własny wkład. KULTURA ORGANIZACYJNA - to układ wielopoziomowy, który obejmuje 3 zasadnicze poziomy: artefakty Artefakty kulturowe - np język, mity, legen...