Podmioty zarządzania kadrami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty zarządzania kadrami - strona 1 Podmioty zarządzania kadrami - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI Relacje pomiędzy załogą a właścicielem
   
 
 
Interesy właściciela A B C Interesy załogi  
 
 
 
Zarządzanie kadrami jest konieczna dla wykazania podstawowych sprzeczności pomiędzy pracodawcą i kadrami (pracownikami). Sprzeczność ta wywołuje implikacje. W uproszczeniu można przyjąć iż:
1.      Głównym celem właściciela jest maksymalizacja zysku a głównym celem pracownika jest maksymalizacja płac
2.      Podstawową formułą obliczania zysku jest : zysk = przychód - koszty
Należy dążyć aby interesy wspólne właściciela i pracowników były jak największe (B)   Udział właściciela w zarządzaniu kadrami Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd.
Właściciel kierownik - występuje w przedsiębiorstwach małych, o prostej strukturze organizacyjnej. Właściciel spełnia tutaj wszystkie funkcje w zakresie zarządzania kadrami a więc: dzieli zysk, określa wielkość produkcji, ustala normy postępowania, zatrudnia i zwalnia pracowników, kieruje bieżąco proces pracy, wyznacza wielkość wynagrodzeń. Ma stały bieżący kontakt z wykonawcami. Zna relacje pracownicze w przedsiębiorstwie i może je kontrolować. Sam kierownik jest wykonawcą w procesie pracy. Właściciel zarządca - występuje w nieco większych firmach lub o nieco bardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Rozbudowany jest tutaj personel kierowniczy, a więc ten czynnik który podlega naciskom obu stron. W rękach właściciela pozostaje większość uprawnień za wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Istnieje tutaj problem doboru kadry kierowniczej. Właściciel nadzorca - w bardzo skomplikowanych strukturach organizacyjnych. Tutaj zarządzanie przedsiębiorstwem powierza się określonym osobom. Właściciel ogranicza się do nadzoru pracy zarządu. Tutaj hierarchia sprowadza się do trzech stopni: personel kierowniczy, zarząd i nadzór. W tym systemie pogłębiają się procesy alienacji. Wydłuża się czas przepływu informacji od pracownika do właściciela i bardzo często zarządzanie jest określoną grą pomiędzy uczestnikami (załogą a właścicielem) Właściciel rentier - w przypadku bardzo skomplikowanych struktur, gdy właściciel nawet nie sprawuje nadzoru , nadzór sprawują tutaj specjalnie dobrane osoby , właściciel ogranicza się do obsadzenia stanowisk nadzór, określenia struktury, podziału zysku, itd. Z takim rozbudowanym systemem mamy do czynienia wówczas gdy właściciel jest nieokreślony fizycznie lub gdy właściciele są rozdrobnieni (S.A., skarb państwa) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz