Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 1 Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 2 Wykład - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner
Wykład 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi pojęcia, cele zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwój zarządzania kadrami, dokumentacja personalna
Zarządzanie - działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów podległej organizacji oraz dysponowaniu jej zasobami dla osiągnięcia tych celów. Prawo zarządzającego do dysponowania zasobami wynika z tytułu własności środków produkcji lub przyznanych uprawnień. Ze względu na sposób podejmowania decyzji zarządzanie może występować jako:
zarządzanie pjednoosobowe, (zarządzający sam przygotowuje i podejmuje decyzję lub decyzja jest przygotowywana zespołowo, ale podejmowana jednoosobowo
zarządzanie kolegialne (decyzja jest przygotowywana zespołowo i zespołowo podejmowana przez głosowanie). Zarządzanie składa się z czterech funkcji:
planowania (ustalania celów);
organizowania (ustalania sposobów osiągania celów);
pobudzania i doskonalenia kadr;
kontrolowania;
Ograniczona zdolność człowieka do zarządzania dużymi organizacjami powoduje konieczność tworzenia hierarchicznych struktur zarządzania, polegających na tworzeniu stanowisk kierowniczych niższych szczebli i przekazywaniu im części uprawnień. Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji czyli pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Według definicji Storeya, sformułowanej w 1995 r.
„zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda zarządzania zatrudnieniem, zmierzająca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie
wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu wielu technik kulturowych, strukturalnych i personalnych”.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi obejmuje zatrudnienie, rozwój, nagradzanie ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych stosunków między kadrą kierowniczą a pracownikami. Problemami tymi zajmują się wszyscy menadżerowie liniowi i liderzy zespołów, ale specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi mają tu do spełnienia istotną rolę ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje ogól technik, narzędzi i procedur stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizującej cele organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz