Zarządzanie kadrami - strona 6

Procedura doboru zewnętrznego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

PROCEDURA DOBORU ZEWNĘTRZNEGO ( zestaw czynności, które powinny być kolejno wykonane) Złożenie przez kierowników komórki org. wniosku o dodatkowe zatrudnienie ( trafiają z wszystkich kom. org. do personalnej komórki) Analiza zasadności wniosków i szukanie alternatyw rekrutacji ( poprawa obciążenia...

Procedura i techniki oceny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

PROCEDURA I TECHNIKI OCENY Dobry system oceny buduje się w kilku etapach: analiza treści pracy na różnych stanowiskach w firmie poinformowanie pracowników o tym co będzie oceniane, jaka jest hierarchia wartości oraz jak należy się przygot...

Procedura planowania operacyjnego-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

PROCEDURA PLANOWANIA OPERACYJNEGO -występuje w więcej niż połowie firm w PL -sporządza się w przekroju komórek i zawodów (kwalifikacji) -dotyczy przeważnie 1 roku - ustala się rzeczywiste potrzeby - wiąże się to z rachunkiem kosztów pracy ZAWIERA NAST. INF ORMACJE: zapotrzebowanie na nowych prac...

Rozwój pracownika poprzez realizację kariery-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Rozwój pracownika poprzez realizację kariery . Kariera -kolejne stanowiska pracy związane z określoną pozycją w hierarchii organizacji, które pracownik zajmuje w okresie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Kariery nie utożsamia się z awansem, gdyż jest to przesunięcie w górę, w bok rzadko w dół...

Skuteczność motywowania-opracwanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Skuteczność motywowania mierzy się z wykorzystaniem kryteriów: -wysoki stopień realizacji celów i zadań firmy -wysoki stopień satysfakcji z pracy Zależy od wielu czynników m.in.: a)dostosowanie modelu motywowania do otoczenia zewn. (np. lobby parlamentarne) i wewn. (np. doskonalenie org. pracy,...

Zadania służby personalnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

SŁUŻBA PERSONALNA REALIZUJE PEWNE ZADANIA: - zatrudnianie pracowników (zbiera zapotrzebowanie z kom. org. i poszukuje pracownika na rynku, przeprowadza selekcję i podejmuje decyzję o zatrudnieniu) - szkolenie i doskonalenie pracowników (opracowuje plan szkoleń, zbiera środki na szkolenia, prowadzi...

Waga i znaczenie wynagrodzeń-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Waga i znaczenie wynagrodzeń : przekroje szczebel PRZEDSIĘBIORSTWA szczebel MENEDŻERSKO- PRACOWNICZY ( płacobiorcy) szczebel GOSPODARKI NARODOWEJ lub BRANŻ, SEKTORÓW AD.1. Analizujemy bo: płace to najważniejszy element kosztów pracy analiza płac pod kątem odzysku wyłożonych pieniędzy- porówn...

Wybór formy i techniki szkolenia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wybór formy i techniki szkolenia: Techniki szkolenia: 1.Na stanowisku pracy 2.Poza stanowiskiem pracy Ad1.Polegają na przekazywaniu określonej wiedzy , głównie praktycznej, a także na kształtowaniu umiejętności i zachowań pracowników w bezpośredniej konfrontacji z wykonywaną pracą. Techniki te c...

Wycena stanowiska pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Wycena stanowiska pracy (w wyniku wartościowania). Karta taryfikacyjna połączona dla wszystkich stanowisk tworzy taryfikator kwalifikacyjny. Tu znajdujemy charakterystykę zadań i wymagania kwalifikacyjne. Taryfikator kwalifikacyjny jako drugi element systemu taryfowego jest zbiorem kart taryfikacyj...

Zarządzanie kadrami-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ZARZĄDZANIE KADRAMI Przedmiot ma wiele nazw, ale chodzi o to samo Human Resources Management (HRM) Zarządzanie/kierowanie Kadrami/personelem/zasobami ludzkimi/potencjałem ludzkim W Polsce stosunkowo od niedawna, w latach 90-tych, szybko się jednak rozwija. ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje szereg r...