Zarządzanie kadrami - strona 5

Model zdecentralizowany-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Model zdecentralizowany -charakteryzuje się jednoszczeblowością negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie zapadają rozstrzygnięcia dot. stosunków pracy -nie ma organizacji pracodawców ale mogą się oni porozumiewać -dominują

Model polityki personalnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

MODELE POLITYKI PERSONALNEJ (wg Kostery) dwa podejścia: 1.model sita 2.model kapitału ludzkiego model sita model kapitału ludzkiego zał. pracownicy firmy lub kandydaci są istotami ukształtowanymi, czymś czego nie da się w sposób jednoznaczny zmieniać -Firmy powinna zadbać o to, by jej członkami s...

Motywowanie pracowników-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Motywowanie pracowników Motywacja - ogół motywów, które wpływają na decyzje człowieka o jakimś zachowaniu (sile, kierunku itp.). siła motoryczna wszystkiego co robimy, jeden z najważniejszych czynników efektywności pracy. Efektywność pracy = wiedzieć x móc x chcieć. Efektywność nie rośnie wprost...

Nowe formy zatrudnienia i pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY: częściowe odchodzenie od zatrudnienia stałego (na czas nieokreślony) do zatrudnienia na czas określony zwrot polegający na przejściu od pełnego wymiaru godzin na częściowy wymiar (i dzielenie pracy) przeniesienie wykonywania pracy poza zakład pracy wzrost pracy n...

Ocena indywidualnych efektów pracy pracownika-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

OCENA INDYWIDUALNYCH EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKA Rodzaje ocen: oceny sytuacyjne ( wykorzystywane na bieżąco) oceny systemowe: -przeprowadzane w sposób regularny, przeważnie raz do roku -przeprowadzane w sposób zorganizowany -przeprowadzane według dokładnej procedury przy zachowaniu określonych zasa...

Organizacja funkcji personalnej przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

ORGANIZACJA FUNKCJI PERSONALNEJ PRZEDS. Aby zorg. funkcję pers. każda firma musi dokonać rozstrzygnięć, które dot. 3 kwestii: jakie więzi będą łączyły działy personalne z pozostałymi jedn. org. (dawniej f. sztabowa-doradza; obecnie -liniowe kom. pers. o szerokich uprawnieniach decyzyjnych) czy na...

Planowanie strategiczne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PLANOWANIE STRATEGICZNE Strategia personalna - określa jacy ludzie będą potrzebni w przedsiębiorstwie w przyszłości i co trzeba zrobić, by uzyskać przewagę konkurencyjną - jakie inwestycje będą niezbędne. Plan. strateg. zajmuje się w PL niewiele firm, w krajach zachodnich stosuje się tam gdzie jes...

Planowanie zasobów ludzkich-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH wiąże się to z przewidywaniem zapotrzebowania na pracowników w okr. czasie oraz z analizą możliwości zaspokojenia tego zapotrzebowania. Bada się je w dwu aspektach: ilościowym (liczba prac., czas pracy, straty czasu itp.) jakościowym (kwalifikacje i umiejętności - prze...

Podmiot polityki personalnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

PODMIOTY POLITYKI PERSONALNEJ podmioty pełniące inne funkcje w zależności od formy własności Organy przeds. państwowego/spółki PP - ogólne zebranie pracowników -wpływa na politykę tylko poprzez ustalanie planów - rada pracownicza -szerszy wpływ na

Potencjał pracy na tle potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

POTENCJAŁ PRACY NA TLE POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO PRZEDS. + przedsiębiorczość, kreatywność, podejście do zmian, umiejętne podejmowanie ryzyka, umiejętność pracy w zespole, lojalność pracowników itp. FACHOWOŚĆ obecnie to nie jest ograniczenie do jednej dziedziny, tylko kilka dziedzin, ponieważ trzeba b...