Zarządzanie kadrami - strona 4

Funkcje zarządzanie kadrami-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

F. DOCHODOWA - wiąże się z faktem, że płaca to główne ( jedyne) źródło utrzymania. Dochody z pracy powinny wystarczać przynajmniej na tzw. restytucję ( odtwarzanie zdolności do pracy) w przeciwnym wypadku rośnie ubóstwo. Niska płaca zmniejsza w...

Instrumenty kształtowania stosunków o pracę-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Instrumenty kształtowania stosunków o pracę: 1.Kodeks Pracy nadrzędna rola bo wyznacza on ogólne ramy zachowań pracodawców i pracowników ale też bo określa sposób i tryb funkcjonowania pozostałych instrumentów. K. Pracy ustala: -min. uprawnień, kt. mogą być rozszerzone przez pracodawców i max. ob...

Korzyści dobrze ukształtowanych warunków pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Korzyści, gdy warunki pracy dobrze ukształtowane: - dla pracownika : pozytywny wpływ na motywację, m.in. motywację wewn (nasze zadowolenie jest większe) - dla pracodawcy : większa efektywność pracowników, większe zaangażowanie, wyższa jakość, spada liczba wypadków i zachorowań, więc niższe koszty ...

Koszty pracy jako informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

KOSZTY PRACY JAKO INFORMACJA W ZARZĄDZANIU PRZEDS. Jest to ważna kategoria ekonom, bo: 1. w warunkach gosp rynkowej jest niezbędna do RACHUNKU EKONOM (może dotyczyć wyboru optymalnej kombinacji majątku i zatr, wwybour typu postępu techn, substytucji pracy żywej uprzedmiotowioną) 2. decyduje o kon...

Koszty pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

KOSZTY PRACY -ogół nakładów związanych z zatrudnieniem pracowników -nie bada się ich i nie ujmuje pod tą nazwą w księgowości -treść wybiega poza przepisywane treści - nie jest to dokładnie koszt w znaczeniu ekonom. -jest to kategoria ekonom. wyrażająca sumę płac i pozapłacowych kosztów związanyc...

Kryteria i narzędzia różnicowania płac-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

Kryteria i narzędzia różnicowania płac: Kryteria: wymagania jakie stawia się wykonawcy na określonym stanowisku ( obiektywna trudność pracy, gdy stosujemy wartościowanie) indywidualne efekty pracy( gdy stosujemy ocenę efektów pracy) sytuacja na rynku pracy ( odniesiona do poszczególnych grup) s...

Labour relations-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Labour relations - ogół relacji między pracodawcami i pracownikami reprezentującymi a organizacjami i rządem. Stosunki te mogą być kształtowane: -na szczeblu zakładu pracy -branży -na szczeblu kraju Różne podmioty - na szczeblu przedsiębiorstwa: pracodawcy, pracownicy, związki zawodowe, - branż...

Mapa decyzji kadrowych-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

MAPA DECYZJI KADROWYCH Ponieważ w polityce personalnej uczestniczy wiele podmiotów to trzeba dokładnie określić co do kogo należy - instrumentem takim jest MAPA DECYZJI KADROWYCH Używane symbole do wpisania w tabeli: A- akceptacja R-realizacja KR-kontrola realizacji Oc-ocena K-konsultacja O-opini...

Model motywacji Stanisławy Borkowskiej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2499

Model motywacji Stanisławy Borkowskiej - zintegrowany model motywowania. Uzyskujemy informacje jak od podstaw zrobić dobry model motywowania. Można w nim uwzględnić kilka członów (etapów): 1.określenie celów, które firma ma realizować (układ celów realizowany przez różne ogniwa). Cele rozpisujemy ...

Model polaryzacyjny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Model polaryzacyjny (południowy) Stosowany w krajach nad basenem Morza Śródziemnego (Francja, Włochy) -strony uczestniczące w negocjacjach postrzegają się jako przeciwnicy, walczą ze sobą, brak partnerstwa między stronami -negocjacje sł...