Korzyści dobrze ukształtowanych warunków pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści dobrze ukształtowanych warunków pracy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Korzyści, gdy warunki pracy dobrze ukształtowane: - dla pracownika : pozytywny wpływ na motywację, m.in. motywację wewn (nasze zadowolenie jest większe)
- dla pracodawcy : większa efektywność pracowników, większe zaangażowanie, wyższa jakość, spada liczba wypadków i zachorowań, więc niższe koszty ( w Polsce warunki pracy ulegają pogorszeniu, głównie materialne środowisko pracy i działalność socjalno-bytowa przedsiębiorstw)
3 rodzaje pracodawców ( ze wzg. na podejście do warunków pracy): najlepsze w przedsiębiorstwie skomercjalizowanym , z dużym udziałem kapitału zagranicznego, te przedsiębiorstwa w największym zakresie podejmują działania na rzecz polepszenia warunków pracy ale brak tu bezpieczeństwa pracy, pracownicy czują się zagrożeni zwolnieniami.
przedsiębiorstwa prywatne, małe, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników, duże zaniedbania, najbardziej widoczne są braki w : ukształtowaniu materialnych środków pracy, pracodawcy minimalizują koszty warunków pracy i świadczeń socjalnych a żądają wysokiego wysiłku od pracowników, takiemu traktowaniu sprzyja sytuacja na rynku i duże bezrobocie
przedsiębiorstwa państwowe, gdzie występuje trudna sytuacja ekonomiczno- finansowa, przedsiębiorstwo koncentruje uwagę na tym co może przynieść od razu korzyści: marketing, finanse ale o warunkach się zapomina, spadają na dalszy plan
Składniki warunków pracy:
czas pracy -ważna kategoria ekonomiczna i prawna . Wg. definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy jest to okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Ważna kategoria pracy bo istotny element umowy o pracę. Prawna regulacja czasu pracy uwzględnia: rozmiary czasu wolnego i długość czasu pracy, ile czasu na zdrowie, wypoczynek, jaka jakość życia. Jako kategoria ekonomiczna- jeden z elementów systemu gospod. oddziałuje na wielkość produkcji i koszty, jest elementem określającym efektywność gospodarowania.
Czynniki decydujące o wymiarze czasu pracy :
silne presje związków zawodowych
odpowiednia ilość czasu wolnego, ma on swoją ekonomiczną wartość( tę prawidłowość dostrzegł H. Farol)
ludzie muszą coraz więcej swojego czasu przeznaczać na kształcenie, to wszystko wymaga ↑ umiejętności
warunki i tryb życia w nowoczesnych miastach( wydłuża się czas dojazdu)
zmienia się charakter samej pracy, większy wysiłek psychonerwowy, więc musi to być odreagowane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz