Służby pracownicze - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Służby pracownicze - opis - strona 1 Służby pracownicze - opis - strona 2

Fragment notatki:

SŁUŻBY PRACOWNICZE Służby pracownicze to stanowiska pracy lub komórki ( zespoły komórek) organizacyjne które w przedsiębiorstwie zajmują się zawodowo problemami pracowniczymi.
Zadania służb pracowniczych można scharakteryzować:
1)      z punktu widzenia funkcjonalnego wyróżnia się:
a)      funkcje planistyczne
b)      funkcje organizatorskie
c)      funkcje kontrolne
2)      funkcje z punktu widzenia działań:
a)      funkcje dotyczące spraw pracowniczych - sprawy osobowe wchodzące w kwestie dotyczące nawiązywania stosunku pracy i działania mające na celu podtrzymanie stosunku pracy od strony prawnej
-         prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych
-         rekrutacja, dobór i rozmieszczenie pracowników
-         wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i ewidencją pracowników, statystyka i ewidencja
-         przygotowanie i nadzór nad procesem adaptacji pracowników nowo przyjętych -         badanie przyczyn płynności kadr
-         badanie przyczyn konfliktów powstających w pracy
-         kontrola dyscypliny pracy i przestrzeganie etyki
-         opracowanie systemu awansowania i motywowania pracowników
-         obsługa ubezpieczeń społecznych pracowników
b)      funkcje kształtowania pracowników -         badanie stażu i stopnia wykształcenia pracownika i badania stanu i stopnia wykorzystania kwalifikacji pracownika
-         ustalenie minimum kształcenia pracowników
-         opracowanie planów kształcenia i założeń programu
-         organizowanie różnego rodzaju form kształcenia (wewnętrzne i zewnętrzne)
c)      płace - funkcje
-         planowanie płac
-         opracowanie racjonalnych zasad wynagrodzeń w organizacji i zasad wyróżniania pracowników
-         udział w normowaniu pracy
d)      zatrudnienie
-         planowanie zatrudnienia
-         ustalenie optymalnej struktury i wielkości zatrudnienia
-         organizowanie i utrzymanie rezerw kadrowych
-         współdziałanie z organizacjami zatrudnienia
e)      sprawy socjalne i bytowe - obszar działań służb pracowniczych
-         rozpoznanie i określenie potrzeb socjalno bytowych w firmie
-         administrowanie obiektami socjalnymi
-         organizowanie form wypoczynku pracowników
-         zapewnienie pracownikom właściwej opieki zdrowotnej


(…)

… zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
 

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz