Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie - strona 1 Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie - strona 2 Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie Spis treści Spis treści Wstęp Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele I System Narzędzi Zzp.
Rola kadry kierowniczej, służb pracowniczych i załogi. Organizacja służb pracowniczych:
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Uwarunkowania prawne zzp. Prawo pracy w Polsce. Prawo stosunku pracy. Zbiorowe prawo pracy. Prawo ubezpieczeń społecznych.
Uwarunkowania rynkowe zarządzania zasobami pracy. Rynek pracy i jego elementy. Podaż i popyt. Zatrudnienie pełne a racjonalne. Bezrobocie: istota i rodzaje. Państwowa polityka rynku pracy.
Analiza pracy, jej cele, procedura i zastosowanie. Opis pracy. Wymogi kwalifikacyjne. Źródła informacji i metody wykorzystywane w analizie pracy.
Przyjmowanie do pracy. Typowa procedura. Rodzaje umów świadczenia pracy. Zawartość umowy o pracę. Akta pracownicze.
Zwalnianie pracowników. Typowa procedura. Sposoby rozwiązania umowy o pracę. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
Adaptacja społeczno zawodowa. Symptomy adaptacji pracowniczej. Program adaptacji społeczno-zawodowej w firmie.
Wynagrazanie pracowników. Funkcje wynagrodzeń. Klasyfikacja wynagrodzeń pracowniczych.
Wynagrodzenia płacowe. Formy płac: istota, zastosowanie, mankamenty. Składniki wynagrodzenia pieniężnego. Obciążenia pracodawcy z tytułu wynagrodzeń.
Ochrona zdrowia pracowników. Humanizacja pracy. Typowe formy humanizacji pracy
Czas pracy i czas wolny od pracy. Rodzaje czasu pracy. Okoliczności zwalniające z obowiązku pracy. Urlopy pracownicze.
Wstęp W poniższa praca stanowi teoretyczny przerywnik, którego celem jest przedstawienie narzędzi, argumentów i koncepcji, wykorzystywanych w dalszej analizie współdziałania w przedsiębiorstwie .

(…)

… kosztów do potrzeb, racjonalizacja, wyższe zarobki, motywacja do pracy, prawidłowa alokacja siły roboczej; skutek negatywny: bezrobocie.
BEZROBOCIE: niepełne zatrudnienie; podaż siły roboczej> popyt; w Polsce obecnie wynosi ok. 15%, w krajach Europy Zachodniej: od kilku do 10-12%;
Bezrobotny: definicja wg. Międzynarodowej Organizacji Pracy: osoba niepracująca, nie wykonująca min. 1h pracy w tygodniu…
…. Istnieją dwa punkty widzenia na pracę : - pracodawca - jego celem jest maksymalizacja zysku,stara się dyscyplinować ludzi , eliminuje zachowania nieformalne , zmusza do dyspozycyjności
- pracownik - praca jest dla niego źródłem środków utrzymania,realizacji celów życiowych,aspiracji,samorealizacji
Pracodawca może w celu realizacji swoich dążeń oszczędzać n.p.na pensjach czy odzieży ochronnej. Skutkami…
… związkowe - określenie kompetencji związków zawodowych;
układy zbiorowe - porozumienia między pracodawcą i pracownikami w zakresie zagadnień pracy;
udział pracowników w zarządzaniu.
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
zasada powszechności ubezpieczeń społ. - każdy pracownik musi być ubezpieczony;
świadczenia z ubezpieczenia nabywa się z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, w wyniku choroby zawodowej

Obciążenia finansowe pracodawcy związane z płacami - obecnie występują trzy rodzaje obciążeń jako narzuty na płace:
ubezpieczenia społeczne (wszystkie osoby zatrudnione na stałe) - 45% dochodu pracownika w gotówce
składki na Fundusz Pracy tworzony przez państwo na zasiłki dla bezrobotnych 3%
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,5% wypłat gotówkowych - przeznaczone na odszkodownia…
… na zapobieganiu powstawaniu schorzeń i chorób zawodowych. W ramach tego prowadzi się badania wstępne (przy zatrudnianiu), badania okresowe,wprowadza się posiłki regenerujące,dostarcza się środki ochrony osobistej. Trzy modelowe formy profilaktyki :
organizacje współpracujące z instytucjami ochrony zdrowia (przychodnie,bądź kliniki prywatne)
organizacje posiadające własną bazę do prowadzenia ochrony zdrowia…
… i kościelnych , w przypadku zwolnienia chorobowego bądź urlopu pracowniczego.
Rodzaje czasu pracy :
kalendarzowy czas pracy - liczba kalendarzowych dni pracy w roku (bez świąt)
nominalny czas pracy - jednostką jest roboczogodzina. Jest on równy sumie iloczynów przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy oraz liczby godzin pracy
efektywny czas pracy (faktycznie przepracowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz