Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

2.wymienić najwazniejsze osiagnięcia i ograniczenia naukowej organizacji
pracy (szkoła Taylora)
ORGANIZACJA to: grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów (np. zysk, obrona narodowa, zaspokajanie potrzeb, itp.).
„Naukowe zarządzanie” zrodziło się z potrzeb praktyki i stanowiło częściowe rozwiązania niektórych problemów organizacji i zarządzania, jakie pojawiły się w wyniku rewolucji przemysłowej.
Taylor zidentyfikował podstawowe czynniki powodujące niską wydajność robotników. Zaliczył do nich:
Wadliwy system wynagradzania robotników;
Nieracjonalne metody pracy;
Brak zgodności pomiędzy cechami robotników.
Naukowe zarządzanie (wg Taylor'a) powinno być oparte na 4 podstawowych zasadach:
zasadzie naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej;
zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników;
zasadzie współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji zasad zarządzania;
zasadzie prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników i robotników.
ZASADY ZARZĄDZANIA (wg Taylor'a):
podział pracy, który dzięki specjalizacji czynności i rozgraniczeniu funkcji umożliwia osiągnięcie większej i lepszej produkcji;
autorytet powiązany z poczuciem odpowiedzialności;
dyscyplina czyli posłuszeństwo, pilność, pracowitość, odpowiedni sposób bycia;
podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu;
wynagrodzenie powinno być sprawiedliwe i zadowalające pracodawcę i pracownika;
centralizacja;
ład, zapewnienie właściwego miejsca dla każdego człowieka i rzeczy w organizacji;
podejście życzliwe i sprawiedliwe do pracownika;
zgranie personelu.
3.Podać definicję zarządzania zasobami ludzkimi
to zestaw działań skierowany na zasoby organizacji i wykorzystywany z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Funkcje: -planowanie -organizowanie - przewodzenie -kontrolowanie.
4.Wymienić efektowne style kierowania
5.Wymienić obszary działalności zarzadzania zasobami ludzkimi
-strategie - zbiór celów stanowiących kryteria podejmowania decyzji
-struktury - w ramach której podejmowane są działania zarządcze
-działania - jako funkcje zarzadcze
-uzupełnieniem modelu jest kultura organizacyjna
6.Scharakteryzować strategie rozwoju(stanowiace powoiazanie strategii

(…)

… i utrzymywanie kadry o najwyższych kompetencjach
utrzymanie:
-
odchodzenie:
- zwolnienie w przypadku braku kompetencji pracownika
7.wymienic i omówic rodzaje rekrutacji
8.etapy selekcji (rodzaje)
9.Wymienić 3 metody szkolenia
10.Wymienić funkcje procesu dokonywania ocen
11.Wymienić 2 główne etapy oceny
12.Scharakteryzować technikę porównywania parami (ocena pracowników)
porównanie każdego pracownika z każdym w ramach określonych kryteriow(przyznanie punktu pracownikowi który wypadl lepiej w porównaniu)
13.Wymienić 2 główne założenia modelu stosunków międzyludzkich (Eltom
Mayo)
14.Wyróznić(wg ważności)poziomy potrzeb w hierarhii potrzeb Masłowa
/jedno bedzie trzeba opisac ona poda labo jakie bedziemy chcieli
Piramida Potrzeb Maslowa:
Abraham Maslow zakłada zhierarchizowany system potrzeb, a zaspokojenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz