Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami - strona 1 Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami - strona 2 Wykład - etapy rozwoju zarządzania kadrami - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami dr inż. Stefan Griner
Wykład 2
ETAPY ROZWOJU ZARZADZANIA KADRAMI
1. Przełom XIX i XX w. zwany okresem efektywnego wykorzystania ludzi. Najważniejsze było: wydajność, ludzi motywowano za pomocą bodźców materialnych, wydajność stanowiła o ocenie ludzi. Ludzi tratowano na równi z innymi zasobami np. maszyny.
2. Lata 1920-1950 - okres zwany erą dobrego traktowania ludzi. Zaczęto coraz częściej wykorzystywać wiedzę psychologiczną i socjologiczną. Uważano, że jeżeli stworzy się lepsze warunki psychospołeczne to ludzie będą lepiej pracować. 3. Po roku 1950 - okres potencjału ludzkiego.
W tym okresie cechą charakterystyczną jest to, że pracowników uważa się za zasób firmy. To podejście zarządzanie kadrami wymagało istnienia menedżera personalnego (kadrowego),
który kieruje personelem oraz zajmuje się jego kształceniem.
Zaczęto akcentować konieczność zmiany stylów kierowania z automatycznego
na konsultacyjny, partycypacyjny czy tez na dynamiczne zarządzanie personelem (lata 80-te). Wśród koncepcji dynamicznego zarządzania na uwagę zasługuje zarządzanie przez animację.
animator to osoba, która jest kreatywna i energiczna i potrafi to te cechy przenieść na swoich podwładnych; potrafi ich przekonać, że to oni są wyjątkowi i są potrzebni do
wypełniania obowiązków. Animator oczekuje od pracowników otwartości i że zarazi ich własnym entuzjazmem, przekona do aktywności.
Innym modelem zarządzania to zarządzanie „wędrujące” lub „spacerujące” zarządzanie przez obchód kierownik, który jest blisko współpracowników. Kierownik wędruje pomiędzy stanowiskami, pomaga i wspiera, wzbudza zainteresowanie np. ubiorem, podtrzymywana jest rodzinna atmosfera
4. Lata 90-te marketing personalny; podstawowym założeniem jest traktowanie pracowników tak jakby byli klientami firmy. Kierownicy powinni rozpoznać potrzeby, aspiracje i dążenia ludzi.
koncepcja strategicznego zarządzania personelem.
Dyrektor ds. zarządzania ludźmi musi uczestniczyć w opracowaniu ogólnej strategii firmy, kieruje procesami komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
kontroling personalny
Stanowi system wczesnego ostrzegania poprzez zabezpieczenie niezbędnej informacji personalnej w danym czasie.
Do najważniejszych orientacji zarządzania kapitałem ludzkim zalicza się podejście „o miękkim” charakterze, które wymaga wykorzystania wiedzy psychologicznej

(…)

… związanych z posiadaniem dzieci roczne karty związane z wykorzystaniem czasu pracyDodatkowymi dokumentami są: dokumenty pozwalające przebywać po godzinach w zakładzie prac dokumenty poświadczające otrzymania legitymacji pracowniczej dotyczące dodatkowych uprawnień dokumenty poświadczające okresowe badania lekarskieCzęść C związana jest z ustaniem zatrudnienia: wypowiedzenie umowy o pracę kopia wydanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz