Współczesne ruchy polityczne - strona 2

note /search

Jak się zreformował komunizm po roku 1989- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Jak się zreformował komunizm po 89? 1989 - początek dekomunizacji. Postawa ortodoksyjna - część partii uznała, że upadek komunizmu w Europie nie powinien mieć wpływu na doktrynę; nie trzeba nić zmieniać, cel jest nadal aktualny np.

Komunizm według Marksa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2506

Komunizm wg Marksa Dzieła Marksa i Engelsa, samodzielnie i wspólnie, tworzą teoretyczną podstawę komunizmu współczesnego - marksistowskiego. Przyjaźń, ścisła współpraca, wspólnota poglądów politycznych sprawiły, że można ich myśli omawiać w jednym haśle - komunizmu marksistowskiego. Nazywa się tak,...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1274

Nazwa i pojęcie Łac. communis - wspólny. Wyraz ten pojawił się po raz pierwszy w 1840 r. u Anglików. Nazwa to obejmuje myśl i ruchy komunistyczne, ustrój społeczny - komunę. Kryterium realizmu jest podstawą do rozróżnienia komunizmu utopijnego i naukowego(komunizm marksistowski). Komunizm marksis...

Konserwatywne partie pollityczne i ich wpływy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Konserwatywne partie pol. i ich wpływy Konserwatyzm - najstarszy ruch w wielu państwach. Wyjątki: Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania: gdzie przez długi czas funkcjonowały reżimy dyktatorskie. We Francji odrodził się wokół gen. de Gaulle'a. We Włoszech nie odgrywał zbyt dużej roli. Silne ruchy k...

Konserwatyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1918

Łac. zachowywanie, pozostawianie bez zmian. Nazwy tej używano w średniowieczu na określenie tych, którzy dbali o stan murów miejskich. Za źródło konserwatyzmu uważa się rewolucję francuską, wcześniej był on raczej niedojrzały. Klasykiem konserwatyzmu jest

Liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2114

Łac. libertas - wolność. Liberalna myśl rozwijała się od czasów XVII w.(Monteskiusz, Locke). Po raz pierwszy w intencjach politycznych nazwę liberalizm wykorzystali jednak dopiero w 1812 r. w Kortezach hiszpańskich parlamentarzyści nazywanie liberales. U powstania liberalizmu jako ideologii polityc...

Libertarianizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

Libertarianizm  Funkcjonuje od lat 60-tych w amerykańskiej myśli politycznej. Początkowo obejmowano tym terminem wszystkie nurtu neoliberalizmu amerykańskiego XX w. Później zawężono jego sens do kręgu kontynuatorów myśli Ludwiga von Misesa....

Międzynarodowe organizacje ruchu chadeckiego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

Międzynarodowe org. ruchu chadeckiego Partie chrześcijańsko- demokratyczne w 1947 r. utworzyły organizację określaną jako Nowe Ekipy Międzynarodowe. Spotkania Ekip Międzynarodowych zapoczątkowane zostały na początku lat 20. przez kontakty chadecji włoskiej z francuską. Współpraca została jednak prz...

Międzynarodowe struktury konserwatywne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

Międzynarodowe struktury konserwatywne (międzynarodówka demokratyczna) Najważniejszym organem IDU (Międzynarodowa Unia Demokratyczna) jest Konferencja Liderów Partyjnych, w skład, której wchodzą przewodniczący partii członkowskich. Konfere...

Myśl i etapy rozwoju socjaldemokracji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

Myśl i etapy rozwoju socjaldemokracji Początki przypadają na przełom XIX i XX w. Najsilniejszy był ruch niemiecki (SPD), początkowo traktowany krytycznie (10% poparcia). Uznanie z czasem zwiększało się na podstawie obserwacji Rosji, gdzie próbowano wprowadzić socjalizm radykalny. I etap - przypada...