Stosunki międzynarodowe - strona 8

Rozwój globalizacji a rozpad systemu komunistycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

Rozwój globalizacji a rozpad systemu komunistycznego. Co to jest globalizacja? Można przyjąć, że globalizacja to wielowymiarowy proces zmiany warunków życia ludzi, grup społecznych i społeczeństw w skali całego świata (globu), są to zmiany, które obejmują sferę świadomości i wzorce zachowań, reguły...

Sądownictwo powszechne a kontrola konstytucyjności prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2436

Sądownictwo powszechne a kontrola konstytucyjności prawa (pozycja ustrojowa, zasady, struktura, funkcja w systemie politycznym). Instytucja kontroli konstytucyjności prawa polega na ocenie zgodności z ustawą zasadniczą norm prawnych oraz, ewentualnie, innych działań podejmowanych przez organy państ...

Samostanowienie ludów w prawie międzynarodowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

Samostanowienie ludów w prawie międzynarodowym Samostanowienie narodów , prawo do swobodnego określania statusu politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturowego a także prawo do utworzenia własnego państwa lub połączenia s...

Sojusze wojskowe XXI w

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2177

Sojusze wojskowe XXI w. - cele i zasady działania NATO (SOJUSZ PÓŁNOCNO-ATLANTYCKI) Przyczyny powstania NATO: ZSRR nie dotrzymuje swoich zobowiązań z II WŚ, rozpad Wielkiej Koalicji. ZSRR nie rozbroił się, nie zmniejszył swoich zdolności ...

Sposoby ochrony interesów wspólnoty mięzdynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Sposoby ochrony interesów wspólnoty międzynarodowej: ius cogens, zobowiązania erga omnes, zbrodnie międzynarodowe, kategoria ludzkości Zespół instrumentów związanych z tendencjami do ochrony podstawowych interesów i wartości wspólnoty - społeczności międzynarodowej jako całości) - tendencje do tego...

Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1309

Sposoby pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych W literaturze PM podkreśla się, że regulowanie konfliktów jest jedną z najważniejszych funkcji prawa, a w szczególności PM, którego głównymi podmiotami są podmioty suwerenne. W PM operuje się różnymi semantycznie pojęciami sytuacja, konflikt,...

Stabilność współczesnego systemu międzynarodowego na tle systemu okre...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Stabilność współczesnego systemu międzynarodowego na tle systemu okresu Zimnej Wojny. W okresie zimnej wojny polityka globalna przybrała charakter dwubiegunowy , świat podzielił się na dwie części. Grupa najbogatszych i tym samym demokratycznych społeczeństw, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, zaan...

Stanowisko Niemiec i krajów Beneluksu wobec zjednoczenia europejskie...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

Stanowisko Niemiec i krajów Beneluksu wobec zjednoczenia europejskiego po II wojnie światowej Działania integracyjne Belgii, Holandii i Luksemburga zostały zapoczątkowane jeszcze w latach międzywojennych. Podczas II WŚ rządy emigracyjne tych państ...

Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1365

Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r Europejskie powojenne dążenia zjednoczeniowe zyskały wsparcie gospodarcze USA. Amerykanie upatrywali w Europie Zachodniej naturalne zaplecze do rozwijania globalne konfrontacji z ZSRR i mieli własny interes w popieraniu różnorodnych zachodnioeurop...

Stosunki EU z państwami Ameryki Łacińskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Stosunki EU z państwami Ameryki Łacińskiej Historię relacji między UE a AŁ charakteryzuje pewna dychotomia, z jednej strony podkreśla się tożsamość kulturową i historyczną bliskość a drugiej zaś, cieniem na wzajemnych stosunkach kładą się stulecia eksploatacji i kolonizacji regionu przez mocarstwa ...