Stosunki międzynarodowe - strona 7

Reakcje państw i wspólnoty międzynarodowej na naruszenie prawa między...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Reakcje państw i wspólnoty międzynarodowej na naruszenie prawa międzynarodowego, a zwłaszcza zagrożenie lub naruszenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Przez spór rozumiemy tutaj: - naruszenie KNZ, - naruszenie innej umowy międzynarodowej, - inne naruszenie prawa międzynarodowego. Reakc...

Relacje UE z Rosją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Relacje UE z Rosją Rozpad bloku wschodniego oraz powstanie nowych państw, w tym Federacji Rosyjskiej wymusiło na UE konieczność dokonania zmian oraz reorientacji polityki. Wraz z transformacją jaka dokonała się w Rosji bardzo szybko zaczęły się zacieśniać wzajemne relacje, które ujawniły wiele sprz...

Relacje UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

Relacje UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Unia Europejska i Stany Zjednoczone są największymi partnerami w dziedzinie handlu i inwestycji dla prawie wszystkich krajów świata, a zarazem mają decydujący glos w wielu kwestiach politycznych. Współpraca wzmocniona jest względami militarnymi w ramach c...

Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków m...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1267

Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych. Rewolucja informacyjna to proces trwający od 2. połowy XX w., w chwili, gdy rewolucja naukowo-techniczna doprowadziła do przełomu w technologii i rozwoju mikroelektroniki. Gwałtowny rozwój mediów elektronicznych o...

Rodzaje aktorów transnarodowych i najbardziej charakterystyczne ich p...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1876

Rodzaje aktorów transnarodowych i najbardziej charakterystyczne ich przykłady. Transnarodowy - czyli jaki? Transnarodowy - przekraczający narodowe lub tradycyjne granice państw; może odnosić się do działań rozmaitych podmiotów niepaństwowych, takich jak osoby prywatne czy organizacje pozarządowe. ...

Rodzaje organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

Rodzaje organizacji międzynarodowych Rodzaj członkostwa (kryterium prawne) Organizacje rządowe (międzyrządowe), np. ONZ, Rada Europy, NATO powstają na mocy umów międzynarodowych, a ich członkami są co najmniej trzy państwa; umowa zawarta pomiędzy nimi określa cele, strukturę i mechanizmy działani...

Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynaro...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynarodowego. Co spowodowała dekolonizacja? Wind of change - wiatr przemian - określenie zmian politycznych w Afryce zapowiadających kres europejskiego imperializmu; premier brytyjski Harold Macmillan użyl go w przemówieniu podczas swej...

Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE Komisja Europejska odzwierciedla ponadnarodowy charakter UE. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Jako organ wspólnotowy istnieje od momentu podpisania traktatu fuzyjnego z 1965 r...

Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2310

Rola ONZ w stabilizacji ładu międzynarodowego. Dążenia i cele Zostały sprecyzowane w rozdz. I art. 1, w którym za podstawowe zadanie uznano: „Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w którym to celu organizacja ma stosować skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożenia pokoju i...

Rola religii w kształtowaniu tozsamości kulturowej i jej znaczenie w...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1827

Rola religii w kształtowaniu tożsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie. Religia - system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum ( świętością ) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze d...