Stosunki międzynarodowe - strona 6

Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynar...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2478

Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. Co nowego wniosła LN do polityki międzynarodowej? Geneza Tragiczne doświadczenia I Wojny Światowej (1914-1918) stały się przyczyną powołania do życia idei powstania międzynarodowej, uniwersalnej organizacji politycznej, k...

Prawo dyplomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

Prawo dyplomatyczne Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 18.04.1961 r. Art. 2. Ustanowienie stosunków między państwami - za wzajemną zgodą. Należy uwzględnić w niej klasę misji, liczebność, siedzibę (której bez zgody państwa przyjmującego nie można zmieniać.) Art. 3. Funkcje

Tezy na egzamin licencjacki-proces przystępowania Polski do UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Proces przystępowania Polski do UE 1989 - Polska i WE podpisują umowę w sprawie handlu i współpracy, następnie wraz z Węgrami zostaje objęta programem PHARE (bezzwrotna pomoc od UE) 1991 - podpisanie Układu Europejskiego (umowa stowarzyszeniowa, która nie dawała żadnych realnych gwarancji członkos...

Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupo...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne. Integracja - co to takiego? INTEGRACJA PAŃSTW  tworzenie całości z odrębnych części; nie jest prostą sumą części składowych, lecz powstaje nowa jakość - wspólnota integracyjna; oznacza kwalifikowaną postać wspó...

Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4697

Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji. Dekolonizacja - co to takiego? Dekolonizacja to w istocie długotrwały proces likwidacji systemu kolonialnego na świecie i powstawanie w jego miejsce niepodległych państw tworzących niegdyś terytori...

Polityka globalna a geopolityka i polityka międzynarodowa-różnice

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

Przedstaw różnice pomiędzy pojęciem Polityka globalna, a geopolityka i polityka międzynarodowa. Polityka globalna - czyli jaka? Nie ma jednego, dookreślonego sposobu rozumienia pojęcia „polityka globalna”. Ogólnie przyjęto, że polityka globaln...

Przyczyny i przebieg zimnej wojny (ideologia, geopolityka, ekonomia)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3794

Przyczyny i przebieg „zimnej wojny” (ideologia, geopolityka, ekonomia). Źródła zimnej wojny: Rozpad koalicji antyhitlerowskiej po zakończeniu II WŚ (Koalicja tyranii komunistycznej z demokracjami Zachodu była niemożliwa w warunkach pokoju. Rozbieżność interesów, systemów gospodarki, pojmowania wol...

Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw. Rozpad Związku Radzieckiego to proces mający miejsce na przestrzeni lat 1988-1991. W tym czasie wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodl...

Przyczyny użycia przez Stany Zjednoczone broni atomowej w wojnie z J...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Przyczyny użycia przez Stany Zjednoczone broni atomowej w wojnie z Japonią. Kiedy? Hiroszima: 6 sierpnia 1945 r. o godzinie 8:15 Nagasaki 9 sierpnia 1945 r. o godzinie 11:02. „ Wcześniej rozważano trzy scenariusze. Pierwszym z nich była próbna eksplozja na terenie Stanów Zjednoczonych z udziałem ...

Przyczyny zakończenia Zimnej Wojny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

Przyczyny zakończenia się Zimnej Wojny. Należy się ich doszukiwać na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie sytuacji wewnętrznej w państwach, które były głównymi aktorami mających miejsce wydarzeń, czyli ZSRR i USA (analiza prowadzonej przez nich polityki, a także poparcia społecznego wewnątrz kraju)...