Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych - strona 1  Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych - strona 2  Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie Ligi Narodów i jej rola w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. Co nowego wniosła LN do polityki międzynarodowej? Geneza Tragiczne doświadczenia I Wojny Światowej (1914-1918) stały się przyczyną powołania do życia idei powstania międzynarodowej, uniwersalnej organizacji politycznej, której głównym celem byłoby utrzymywanie pokoju na świecie i zapobieganie konfliktom. Idea ta została jasno wyrażona w czternastym punkcie skierowanego do Kongresu 8 stycznia 1918 roku słynnego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, które stało się znane jako „Czternaście punktów Wilsona”.  „14. W oparciu o formalne konwencje musi zostać utworzona powszechna Liga Narodów, której celem będzie zapewnić wzajemne gwarancje niepodległości politycznej i integracji terytorialnej tak małym, jak i wielkim państwo”.     Forsowana przez prezydenta USA propozycja spotkała się z aprobatą państw obradujących na konferencji pokojowej w Wersalu . Utworzenie Ligi Narodów stało się jednym z punktów traktatu wersalskiego. Jej Statut wszedł w życie 10 stycznia 1920 roku. W preambule mówi on, że celem powstania organizacji jest:
promocja współpracy międzynarodowej, a także w dziedzinach gospodarczych i kulturalnych
utrzymanie pokoju na świecie i pokojowe rozwiązywanie sporów międzypaństwowych, przyjęcie zasady otwartych, jawnych, sprawiedliwych i honorowych stosunków międzynarodowych, kierowanie się uznanymi normami prawa międzynarodowego wyznaczającymi postępowanie rządów, skrupulatne szanowanie wszystkich zobowiązań traktatowych,
dążenie do poprawy warunków społecznych ludności na świecie,
wspieranie działalności humanitarnej.
   Wśród państw założycielskich zabrakło jednak Stanów Zjednoczonych. Prezydent Wilson podpisał Traktat Wersalski, ale nie udało mu się przeprowadzić jego ratyfikacji przez Kongres, który odrzucił go głosami Republikanów (Wilson był Demokratą). Odrzucając Traktat, USA odrzuciły więc również Statut Ligi Narodów. Fakt, że największe światowe mocarstwo nie zaangażowało się w budowę pierwszej uniwersalnej organizacji międzynarodowej stanowił cios dla idei Wilsona i zapowiadało problemy, z jakimi musiała się zmierzyć Liga Narodów w przyszłości i które ostatecznie spowodowały jej rozwiązanie.  Jednym z 42 państw założycielskich była natomiast Polska. Struktura i sposób działania Ligi Narodów        Struktura Ligi Narodów była trójelementowa. Organizacja posiadała trzy podstawowe organy: a) Zgromadzenie - mające charakter plenarnych obrad przedstawicieli państw członkowskich. Każdemu członkowi przysługiwał jeden głos, delegacje państw mogły być maksymalnie trzyosobowe. Jego kompetencje nie były sprecyzowane - Zgromadzenie zajmowało się każdą sprawą, która miała związek ze światowym pokojem i zapobieganiu konfliktom. Pełniło rolę uchwałodawczą w procesie pracy Ligi Narodów.

(…)

… niepolitycznych. Liga zapoczątkowała akcję opieki nad uchodźcami, międzynarodową pomoc ofiarom epidemii, opiekę nad matką i dzieckiem. Przy Lidze Narodów powstały: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze (2 sierpnia 1920 r.) oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy, zajmująca się ustawodawstwem pracy. Obie te instytucje po pewnych przekształceniach, działają do dnia dzisiejszego. Liga powołała…
… dojść do "kompromisu pomiędzy amerykańskim utopizmem, a europejską paranoją".
Co nowego wniosła LN:
powstanie Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości, oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy, powołała również Międzynarodowy Instytut Współpracy Kulturalnej, poprzednika obecnego UNESCO
przyczyniła się do usystematyzowania polityki międzynarodowej jej zawdzięcza ONZ większość swoich…

Przed dojściem Hitlera do władzy kierunek niemieckiej polityki zagranicznej został wytyczony przez Gustava Stresemanna. Minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej od 1923 do swej śmierci w 1929 r. (przez pewien czas także kanclerz) systematycznie starał się podkopywać porządek wersalski. Była to dyplomacja "małych kroków", która miała za zadanie wprowadzić Niemcy znowu do grona mocarstw światowych…
… Hitlera do władzy.
Rewizjonizm w stosunkach międzynarodowych oznacza dążenie do zmiany obecnej sytuacji międzynarodowej, ponownego zawarcia umów między państwami na innych warunkach. Szczególnie dotyczy to umów pokojowych i terytorialnych. W praktyce jest eufemizmem stosowanym dla rewanżyzmu (np. rewizjonizm niemiecki po pierwszej wojnie światowej).
Po przegranej I wojnie światowej, w wyniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz