Tezy na egzamin licencjacki-proces przystępowania Polski do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tezy na egzamin licencjacki-proces przystępowania Polski do UE - strona 1 Tezy na egzamin licencjacki-proces przystępowania Polski do UE - strona 2

Fragment notatki:

Proces przystępowania Polski do UE 1989 - Polska i WE podpisują umowę w sprawie handlu i współpracy, następnie wraz z Węgrami zostaje objęta programem PHARE (bezzwrotna pomoc od UE)
1991 - podpisanie Układu Europejskiego (umowa stowarzyszeniowa, która nie dawała żadnych realnych gwarancji członkostwa). Rok później weszła w życie umowa przejściowa, aby niektóre postanowienia Układu mogły wejść w życie wcześniej niż on sam (oficjalnie zaczął obowiązywać w 1994 roku).
1993 - Kryteria Kopenhaskie . UE nie była gotowa na przyjęcie nowych państw, zwłaszcza z regionu niestabilnego politycznie, który dopiero budował swoją państwowość i demokrację. Obawiano się konsekwencji gospodarczych (wysokie koszty, zagrożenia dla produkcji rolnej, wzrostu bezrobocia). Dlatego postanowiono wprowadzić pewne kryteria:
Kryteria polityczne: istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację ;
rządy prawa ;
poszanowanie praw człowieka ;
poszanowanie praw mniejszości .
Kryteria ekonomiczne: istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi;
zdolność do przyjęcia acquis communautaire ;
zdolność sprostania unii politycznej, gospodarczej i walutowej 1994 - wchodzi w życie Układ Europejski. Następnie Polska składa oficjalny wniosek o członkostwo w strukturach.
1994 - konferencja w Essen, na której ustalono strategie przyjmowania państw członkowskich w struktury, zaplanowano przyjęcie tzw. „ Białej Księgi ”, które nastąpiło w 1995 roku. Zawierała ona wytyczne dot. przygotowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do jednolitego rynku.
1995 - pierwsze rozszerzenie po traktacie z Maastricht; rozpoczyna się pełna współpraca PL - UE w zakresie gospodarki i III filaru.
1996 - utworzono Komitet Integracji Europejskiej , a w 1997 roku przyjęto Narodową Strategię Integracji . Zakładano, że negocjacje rozpoczną się w 1998 roku. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pełni funkcje koordynującą wszystkich resortów związanych z integracją.
1997 - KE ogłosiła w Agendzie 2000 pozytywną ocenę polskiego wniosku o członkostwo. Polska została oceniona jako kraj, w którym dokonały się głębokie zmiany ustrojowe (demokratyzacja), reformy gospodarcze (wolny rynek), wzrost gospodarczy, postęp społeczny, a także zaawansowanie procesu zbliżenia się do standardów unijnych. Avis identyfikował również te obszary, w których Polska nie była jeszcze gotowa przyjąć obowiązków wynikających z przynależności do UE i w których wymagane były dalsze regulacje. Ogólnie jednak Opinia była na tyle pozytywna, iż Komisja Europejska zaleciła otwarcie negocjacji z Polską o przystąpienie do UE. Zostały do również wprowadzone zmiany polskiej konstytucji, aby można było przekazać część uprawnień na szczebel ponadnarodowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz