Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne - strona 1   Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne - strona 2   Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Procesy integracji międzynarodowej i najważniejsze regionalne ugrupowania integracyjne. Integracja - co to takiego? INTEGRACJA PAŃSTW  tworzenie całości z odrębnych części; nie jest prostą sumą części składowych, lecz powstaje nowa jakość - wspólnota integracyjna; oznacza kwalifikowaną postać współpracy państw; związek min 2 państw lub min 3 państw, jeśli wiąże się z powstaniem organizacji międzynarodowej, położonych w bliskości geograficznej, podstawą którego jest umowa poddana prawu międzynarodowemu i wykazuje pewną specyfikę sprawiającą, że nie stosuje się wobec niej prostego systemu kolizji traktatów (umieszczona w całości prawa międzynarodowego jest chroniona); jest to taki związek państw, który opiera się na podzielaniu wspólnych celów, a cele te wiążą się z zacieśnianiem stosunków wzajemnych (min w dziedzinie ekonomicznej) - integracja jest zawsze ekonomiczna. Podzielanie tych samych celów wiąże się ze zbliżonym pojmowaniem rynku, a także istnieniem struktur gospodarczych. Ta względna homogeniczność gospodarcza nie oznacza jednak, że w ramach struktury organizacyjnej państwa nie mogą być zróżnicowane, także ekonomicznie.
Jadro integracji = trzon struktury integracyjnej, motor integracji
Peryferia = podążają za jądrem, jądro ma na nie wpływ
W ramach struktur integracyjnych jest pewna tendencja, żeby między członkami struktury przyjąć standard traktowania narodowego . Dążenie do tego, aby towary, usługi, osoby, kapitały były traktowane na równi z narodowymi.
Klauzula najwyższego uprzywilejowania zakłada traktowanie takie jak najbardziej uprzywilejowanego innego państwa (a nie na poziomie narodowym).
Pojęcie integracji państw jest pojęciem szerszym niż pojęcie regionalnej organizacji integracyjnej, gdyż nie każde porozumienie stanowiące podstawę integracji jest podstawą do utworzenia organizacji międzynarodowej; nie każda organizacja integracyjna jest organizacją międzynarodową, nie każda ma osobowość prawno-międzynarodową.
Rys historyczny Pierwsze struktury organizacyjne pojawiły się w XIX wieku.
unie walutowe (związki państw przyjmujące wspólną walutę)
unie celne (wspólna organizacja celna i eliminacja granic między państwami należącymi do unii)
Przykłady:
Unia niemiecka Zollverein (Prusy, Hestia, Bawaria, Wirtembergia) 1833 Unia celna między Szwajcaria a Lichtensteinem 1923
Unia celna między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk 1919
Unia walutowa (Belgia, Francja, Holandia, Szwajcaria) 1865
Unia skandynawska 1873
Unia walutowa - Łacińska Unia Monetarna 1865-1927
Czasami unie walutowe są znoszone poprzez ustanowienie unii o tym samym charakterze na wyższym poziomie np. wprowadzenie euro w UE.


(…)

berlińskiego - symboliczny upadek żelaznej kurtyny, który miał miejsce 9 listopada 1989 roku. Wydarzenie to ostatecznie doprowadziło do zjednoczenia RFN i NRD, a właściwie przystąpienia NRD do RFN. Bezpośrednią przyczyną złagodzenia przepisów obowiązujących na przejściach granicznych były masowe wyjazdy obywateli NRD do RFN przez Węgry, Czechosłowację. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy W Europie w Paryżu (1990) - podpisanie Karty Paryskiej dla Nowej Europy (19 listopada 1990) - przedstawiciele Układu Warszawskiego oraz NATO, stanowiących militarne oblicze konfrontacji Wschodu i Zachodu, spotkali się w Paryżu, by formalnie zadeklarować, że nie uważają się już za wrogów, oficjalnie zamykając okres zimnej wojny. Upadek komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - obrady okrągłego stołu…
… w integracji schodkowej. Dopiero Traktat Lizboński mówi o możliwości zatrzymania tej integracji (kompetencje mogą być ograniczone, a nawet odebrane). Istnieje możliwość wyłomu w procesie, ale traktat lizboński nie eliminuje tego, że państwa europejskie tworzą coraz silniejsze związki.
Nakładanie się kolejnych struktur ekonomicznych na siebie, o coraz wyższym poziomie ekonomicznym.
Model ekonomiczny (Balassa…
… państwa.
Koniec Zimnej Wojny a zmiana systemowa w polityce światowej. Zakończenie II WŚ przyniosło światu konflikt, jakiego dotychczas jeszcze nie było. Świat podzielony żelazną kurtyną na dwie części z drżeniem serca i niepokojem przyglądał się rywalizacji dwóch supermocarstw - Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Po ponad czterdziestu latach zimnej wojny nikt nie spodziewał się, że jej zakończenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz