Prawo dyplomatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo dyplomatyczne - strona 1  Prawo dyplomatyczne - strona 2  Prawo dyplomatyczne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo dyplomatyczne Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 18.04.1961 r. Art. 2. Ustanowienie stosunków między państwami - za wzajemną zgodą.
Należy uwzględnić w niej klasę misji, liczebność, siedzibę (której bez zgody państwa przyjmującego nie można zmieniać.)
Art. 3. Funkcje misji dyplomatycznych(5):
reprezentacyjne
ochronne (ochrona interesów państwa i obywateli)
prowadzenie rokowań
biały wywiad (zdobywanie informacji legalnymi sposobami)
popieranie przyjaznych stosunków między państwami
Żadne z postanowień nie może zniweczyć pełnienia funkcji konsularnych.
Agrement - zgoda państwa przyjmującego na akredytowanie danej osoby jako szefa misji. Państwo wysyłające może odmówić agrement bez podania przyczyny.
Art. 5. Państwo może ustanowić jednego szefa misji w kilku państwach. W państwie, w którym misja nie może być kierowana przez szefa, państwo wysyłające może ustanowić charge d'affaires ad interim - jako osobę pełniącą obowiązki szefa misji w jego zastępstwie, gdy ten nie może pełnić swoich funkcji lub gdy stanowisko szefa misji nie jest obsadzone
Charge d'affaires en pied - szef misji o takiej randze.
Art. 46. Państwo wysyłające może reprezentować interesy państwa trzeciego na jego prośbę i za zagodą państwa przyjmującego.
Art. 6. Kilka państw może ustanowić wspólnego szefa misji w państwie przyjmującym.
Art. 7. Państwo wysyłające może mianować wedle uznania członków misji (z wyjątkami). Państwo przyjmujące może żądać podania nazwisk w przypadku attache wojskowych, morskich i lotniczych.
Art. 8. Członkowie personelu misji muszą mieć w zasadzie obywatelstwo państwa wysyłającego. Szef misji niekoniecznie. Mogą to też być obywatele państwa przyjmującego i państwa trzeciego, za zgodą państwa przyjmującego(zgodę można cofnąć).
Art.9 . Persona non g rata - odnosi się do szefa misji,
Osoba niepożądana - odnosi się do członków personelu dyplomatycznego.
Państwo wysyłające, odpowiednio: odwoła osobę lub położy kres jej funkcjom.
Jeżeli państwo wysyłającego tego nie zrobi, państwo przyjmujące może uznać osoby non grata i niepożądane, za niebędące dalej członkami misji.
Art.10. MSZ państwa przyjmującego należy informować o (4):
mianowaniu członków misji, przybyciu, ostatecznym wyjeździe,
przybyciu i ostatecznym wyjeździe członka rodziny, o powiększeniu się i zmniejszeniu się rodziny,
przybyciu, ostatecznym wyjeździe, opuszczeniu służby prywatnych służących,
zatrudnieniu i zwolnieniu osób zamieszkałych w państwie przyjmującym, jako osoby, którym nalezą się immunitety i przywileje.


(…)

….
Art. 8. Urząd konsularny może wykonywać funkcje konsularne na rzecz państwa trzeciego, po notyfikacji tego państwu przyjmującemu.
Art. 17. Gdy państwo nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędnik konsularny może sprawować funkcje dyplomatyczne, nie przysługują mu wówczas przywileje i immunitety dyplomatyczne. Urzędnik konsularny może być reprezentantem państwa przy organizacji międzynarodowe…
… osób zamieszkałych w państwie przyjmującym, jako osoby, którym nalezą się immunitety i przywileje.
Art. 11. Gdy nie określono konkretnej liczby członków misji, państwo przyjmujące może żądać, żeby były one normalne i rozsądne, co do okoliczności, i w tych granicach może też odmówić przyjęcia członków misji.
Art. 13. Początek misji- gdy szef misji osobiście złożył swoje listy uwierzytelniające w msz…
…, internuncjusze- akredytowani przy głowach państw,
charge d'affaires- akredytowani przy msz.
Pierwszeństwo: Klasy i rangi mają wpływ na sprawy pierwszeństwa i etykiety. Z pierwszeństwa korzysta się w obrębie swojej klasy, w kolejności dat i godzin złożenia listów uwierzytelniających- liczy się pierwszy list uwierzytelniający (odnośnie danej misji). Pierwszeństwo można też przyznać przedstawicielowi Stolicy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz