Wykład - Misje specjalne w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Misje specjalne w prawie międzynarodowym - strona 1 Wykład - Misje specjalne w prawie międzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

Misje specjalne w prawie międzynarodowym
Misja specjalna - są to specjalne posłannictwa ad hoc (co stanowi główną różnicę między misjami specjalnymi a stałymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi) wysyłane przez państwo do innego państwa za jego zgodą, na czas określony, w celu rozpatrzenia z nim określonych spraw lub wypełnienia wobec niego określonego zadania. Misje specjalne mogą służyć interesom państw zarówno w przypadku istnienia stosunków dyplomatycznych i konsularnych jak również w przypadku ich braku (mogą służyć nawiązaniu takich relacji), a także w sytuacji wojny.
Kwestie związane z zasadami działania misji specjalnych reguluje Konwencja o misjach specjalnych z 1969.
Cechy misji specjalnej:
oficjalny charakter (zawsze wymagana jest wyraźna zgoda państwa przyjmującego na reprezentuje wyłącznie państwo i działa w jego imieniu ma na celu załatwienia określonego zadania ma czasowy charakter Zakres tematyczny, czasowy oraz terytorialny jak również skład misji specjalnej są zawsze wynikiem porozumienia zainteresowanych państw.
Nie istnieje podział misji specjalnych ze względu na ich szefa (status osoby stojącej na czele misji specjalnej). Misja specjalna nie traci swego "specjalnego" charakteru ze względu na status jednostki stojącej na jej czele. Przedstawiciele państwa wysyłającego oraz członkowie personelu dyplomatycznego powinni mieć obywatelstwo państwa wysyłającego. Przywileje oraz immunitety przyznawane misji mają charakter funkcjonalny.
--
16.XII. 1969 - Konwencja o misjach specjalnych.
Misja specjalna- misja czasowa, reprezentująca państwo. Wysyłana przez jedno państwo do drugiego w celu wspólnego rozpatrzenia określonych spraw albo wypełnienia określonych zadań. Może być wysłana tylko za zgodą państwa przyjmującego.
Funkcje misji specjalnych określa się w specjalnym porozumieniu między państwem wysyłającym, a przyjmującym.
Po wysłaniu misji specjalnej nie jest konieczne nawiązanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych.
Członków misji specjalnej mianuje p. wysyłające, ale powinno powiadomić p. przyjmujące o liczebności i charakterze. P. przyjmujące może odmówić przyjęcia członka MS bez uzasadnienia.
Skład:
Członek p. wysyłającego (min. 1);
W skład może wchodzić szef misji;
Personel techniczny, administracyjny, dyplomatyczny, personel służby;
W zasadzie przedstawiciele misji specjalnej powinni mieć obywatelstwo państwa wysyłającego (ale w skład mogą wchodzić obywatele p. przyjmującego - za jego zgodą);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz