Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw - strona 1   Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw - strona 2

Fragment notatki:

Przyczyny przegranej Związku Sowieckiego w rywalizacji supermocarstw. Rozpad Związku Radzieckiego to proces mający miejsce na przestrzeni lat 1988-1991. W tym czasie wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodległymi państwami. W ten sposób ZSRR zniknęło z map świata. 8 grudnia 1991 roku prezydenci Rosji, Ukrainy i Białorusi (państw założycielskich ZSRR) podpisali układ białowieski o likwidacji ZSRR i utworzenie w jego miejsce WNP (luźna konfederacja). Do paktu dołączyły się kolejne republiki. Zdecydowano się na podział państwa wg granic dotychczasowych republik związkowych, zaś Rosji przyznano następstwo prawne po byłym ZSRR. 25 grudnia do dymisji podał się pozbawiony władzy prezydent ZSRR - Gorbaczow. Formalnie ZSRR rozwiązało się 31 grudnia 1991.
Przyczyny rozpadu ZSRR :
Śmierć Breżniewa Breżniew, który sprawował urząd pierwszego sekretarza partii przez blisko 20 lat, zapewnił systemowi względną stabilność. Stały aparat partii oraz agresywny i ekspansjonistyczny charakter polityki gwarantował ZSRR silną pozycję w rywalizacji z USA. W czasach jego panowania ZSRR osiągnęło apogeum swojej mocarstwowości - wspierał dojście do władzy komunistów w Mozambiku, Angoli, Laosie, Kambodży, Etiopii i Nikaragui (duże wpływy ZSRR). Nic więc dziwnego, że jego śmierć wstrząsnęła układem i zburzyła jego stabilność.
KPZR straciła w ciągu trzech lat trzech sekretarzy  1982 - Breżniewa, 1983 - Andropowa, 1985 - Czernienkę. Była to sytuacja bez precedensu, która przetasowała karty na poziomie najwyższego kierownictwa, a dodatkowo doprowadziła do podziału w partii: klan „starszych” z Gromyką na czele - konserwatywne podejście do zasad reżimu
klan „młodych” z Gorbaczowem na czele - gotowy na ustępstwa i zmiany
Objęcie władzy przez Gorbaczowa Gorbaczow przestał przestrzegać fundamentalnych zasad systemu. Zorganizował częściowo wolne wybory do Zjazdu Deputowanych Ludowych w Rosji, co stanowiło poważne naruszenie zasad reżimu (wszyscy deputowani byli mianowani odgórnie.) Wszystkie jego ruchy były bacznie obserwowane przez partie komunistyczne państw Wschodu, które mogły wykorzystać to na swoją korzyść. Reformy, które przeprowadził Gorbaczow także były niezgodne z podstawowymi zasadami komunizmu. Liczył na poprawę sytuacji w kraju, a były gwoździem do trumny ZSRR. Głasnost (jawność) dała możliwość krytykowania władzy.
Odrzucenie doktryny Breżniewa, mówiącej o ograniczonej suwerenności na rzecz pozwolenia krajom EŚiW decydowania o swojej przyszłości (żartobliwie nazwana doktryną Sinatry - róbcie co chcecie), było sygnałem dla świata, ze upadek ZSRR jest już nieunikniony.


(…)

… Breżniewa, mówiącej o ograniczonej suwerenności na rzecz pozwolenia krajom EŚiW decydowania o swojej przyszłości (żartobliwie nazwana doktryną Sinatry - róbcie co chcecie), było sygnałem dla świata, ze upadek ZSRR jest już nieunikniony.
Polityka Ronalda Reagana
Doktryna Reagana była skupiona na walce z komunizmem, a w praktyce z ZSRR - jako hegemonem bloku sowieckiego - strategicznym przeciwnikiem USA i krajów niekomunistycznych. Doktryna była realizowana poprzez wspieranie zarówno finansowe jak i militarne krajów i organizacji walczących z komunizmem, obalanie komunistycznych reżimów oraz prowadzenie "twardej" polityki wobec ZSRR. Reagan określił wprost ZSRR jako imperium zła. USA wsparły mudżahedinów w wojnie z ZSRR, napędziły zimną wojnę oraz wyścig zbrojeń za pomocą nowych rozwiązań…
… z Austrią, co spowodowało masowe ucieczki z NRD na Zachód. W kolejnych krajach partie komunistyczne traciły władzę. W Rumunii komunistycznego dyktatora skazano na rozstrzelanie. Żądania reform nasiliły się w NRD, doprowadziły ostatecznie do upadku muru berlińskiego oraz zjednoczenia Niemiec.
Walka opozycji w czasach komunizmu o wolność swojego kraju, dawała się we znaki komunistycznym przywódcom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz