Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (1981-1991)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (1981-1991) - strona 1 Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (1981-1991) - strona 2 Świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu (1981-1991) - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie książki Jana Szpaka Historia gospodarcza powszechna, fragment: świat w okresie współistnienia systemów politycznych 1956-1980, świat w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmu 1981-1991. Notatka zawiera 2 strony opracowania. Treść obejmuje poniższe zagadnienia. Zjednoczenie Niemiec. Przemiany polityczne w ZSRR(1982-1991.)Michaił Gorbaczow i pierestojka. Rozpad związku Radzieckiego.

Nowy etap wyścigi zbrojen
-w czerwcu 1980 wazne było rozmieszczenie w wielkiej Brytanii pocisków latających cruise( bron skutecznych trudna do wykrycia i zwalczenia w locie)
- w ramach odbudowy w USA Reagan powałał do zycia twz. Siły szybkiego reagowania;budowano silną flotę oceaniczną uzbrojoną w bron nuklearną, laserową, antyrakiet
-strategia antyrakietowa zwana „programem gwiezdnych wojen”
-16 września 1985 zniszczono satelitę przez amerykanski pocisk ASAT
-stany były lepsze od Rosji o 10 lat dlatego Rosjanie podejmowali próby polepszenia stosunków
Zjednoczenie Niemiec;
-zjednoczenie zależało od byłych okupantów: ZSRR, wielkiej Brytanii, USA i Francji
-obrady wielkiej czwórki i obu państw niemieckich toczyły się w ciagu 1990 roku, co doprowadziło 12 września 1990 do traktatu określającego zasady zjednoczenia.
-w skład zjednoczonych Niemiec weszły: RFN,NRD i Berlin zachodni.
- 3 października 1990 niemcy przyjęły nazwę Republiki Federalnej Niemiec (kanclerz Helmut Kohl)
-gorbaczow zgodził się na wycofanie wojsk radzieckich z byłej NRD -skutki ekonomiczne zjednoczenia: wziekszył się przyrost naturalny ludności, terytorium, bogactw naturalnych i aparatu produkcyjnego
- podział Niemiec na wschodnie i zachodni
- poddanie się przedsiębiorstw spowodowało: spadek produkcji, bezrobocie, strajki
-zjednoczenie było bardzo drogie Az 250 mld dolarów
Przemiany polityczne w ZSRR(1982-1991)
Michaił Gorbaczow i pierestojka
-sekretarz wybrany 10 marca 1985, należał do grona działaczy partii komunistycznych
- realizował pierestrojkę(przebudowę) którj system zapisał w książce „przebudowa i nowe myślenie- dla naszego kraju i całego świata”
-pierestojka wraz z hasłami: Glasnosti(jawności), uskorienija(przyspieszenia) stanowila zespół zamierzeń i działań reformatorskich , stała się symbolem nowego politycznego ZSRR po „okresie zastoju”. Oznaczała modernizację gospodarki oraz zwiekszenie swobody demokratycznych ale KPZR miała nadal zachować monopol władzy. - Gorbaczow wypowiedział walkę z korupcja, marnotrawstwem i patologiom społecznym.
-ZSRR wycofało się z konfliktu afgańskiego, porozumienie z Chinami oraz USA -z USA Gorbaczow chciał utrzymać pozycję równorzędnego partnera. Jednak epoka Reagana doprowadziła do przewagi nad ZSRR
- podpisanie układu moskiewskiego w grudniu 1987 o likwidacji rakiet czyli koniec wyścigu zbrojeń
- układ START przewidujący zniszczenie rakiet obu państw podpisano 1 czerwca 1990r.
- w 1989 Gorbaczow zerwał z doktryną Breżniewa i nie interweniował przy upadku systemów komunistycznych w krajach europy wsch. Oraz zgodzil się na zjednoczenie Niemiec i wycofanie się z nich wojsk radzieckiech.


(…)

… i gospodarczych
-rywalem Gorbaczowa stał się Borys Jelcyn
- przemiany polityczne ZSRR wywołały w niektórych republikan silne tendencje niepodległościowe(łitwa, Łotwa, Estonia, Gruzja,Mołdawia)
- w marcu 1990 gorbaczow objął funkcję prezydenta ZSRR ; w maju 1990 jelcyn został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej- chciał zreformować program przekształcenia ZSRR w federacje niezależnych republik. - w koncu 1990 republiki nadbałtyckie ogłosiły niepodległość i wybrały wlasne władze
- w 1991 jelcyn wygrał wybory na prezydenta Rosji, w sierpniu przeciwstawił się tzw. Puczowi moskiewskiemu, podjętemu przez przeciwników rozpadu ZSRR
- po stłumieniu puczu zawiesil działalność KPZR rozwiązał KGB i odsunął Gorbaczowa -w czasie spotkania w puszczy białowieskiej 8 grudnia 1991 prezydenci: Rosji, Ukrainy, Bialorusi utworzyli Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP)
-21 grudnia przystąpiły do niej Armania, Azerbejdżan, Kazachstan, kirgizja, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan.
-w ten sposób rozpadł się ZSRR i w 1991 ustąpił Gorbaczow -pierestojka przyczyniła się do rozpadu ZSRR …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz