Stosunki międzynarodowe - strona 5

Rozliczenia międzynarodowe - Barter

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą b...

Organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3073

Tematem referatu jest Organizacja Narodów Zjednoczonych jako organizacja uniwersalna. Praca składa się z 18 stron w formacie doc. Podejmuje takie zagadnienia jak: ONZ, Historia powstania systemu ONZ, cele ONZ, zasady członkostwa, Karta Narodów Zjednoczonych, Karta Atlantycka, Cele Narodów Zjednoczo...

Konflikty zbrojne we współczesnym świecie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 525
Wyświetleń: 17731

Ponad 4-stronicowa praca z dziedziny stosunków międzynarodowych, których tematem są konflikty zbrojne we współczesnym świecie. W treści opracowania pojawiają się następujące zagadnienia: konflikty na Bliskim Wschodzie, IRA, Baskowie, konflikty międzypaństwowe, wojny domowe, konflikty wewnętrzne, kry...

Stosunki Międzynarodowe - wykłady

 • dr Marek Czajkowski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 3920

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  wykład nr 1      4. października 2005 r.    dr Marek Czajkowski                                 60 h  wykładów                                  +  30 h  ćwiczeń  Dyżur:  •  I semestr   wtorek, godz. 11.00-12.00, Katedra Współczesnych Stosunków Międzynarodowych  Instytutu Na...

Porządek międzynarodowy in transition

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

in. zagadnienia takie jak: nowe czynniki w życiu międzynarodowymi, . teoretyczne interpretacje nowego porządku międzynarodowego, . ciągłość i zmiana w porządku międzynarodowymi. Porządek międzynarodowy in transition Dawne porządki międzynarodowe miały jasna strukturę, były oparte o pewien rozkład s...

Historia stosunków międzynarodowych - Czynniki kształtujące SM

 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4466

Konopacki, prof. UKSW | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W sumie 6 stron notatek z historii stosunków międzynarodowych. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: teorie stosunków międzynarodowych, Tukidydes, realizm, liberalizm, Machiavelli, czynniki kształtujące stosunki mi...

Polityka Wielkiej Brytanii wobec integracji europejskiej po II wojnie ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1974

Polityka Wielkiej Brytanii wobec integracji europejskiej po II wojnie światowej Tuż po wojnie Wielka Brytania nie w pełni godziła się z dwubiegunowym układem stosunków międzynarodowych. Większość znaczących polityków brytyjskich uważało, że Londyn powinien dalej „nadzorować” procesy integracji euro...

Porównanie projektu Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergie...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561

Porównaj projekt Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergiego i Unii Federalnej A. Brianda Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1872) - manifest „Pan-Europa” z 1923 r. Europa rozbita, zadłużona, osłabiona walkami narodowymi i społecznymi znajdowała się w chaosie gospodarczym i walutowym. Dodatko...

Porównanie podstawowych modeli egzekutywy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1694

Porównanie podstawowych modeli egzekutywy (geneza, kompetencje, relacje wewnętrzne i z innymi organami, konsekwencje dla systemu politycznego); Władza wykonawcza Władza wykonawcza w najwyższym stopniu uosabia siłę państwa oraz jego nadrzędność w stosunkach z obywatelami. Głównymi zadaniami władzy w...

Powody tworzenia organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Powody tworzenia organizacji międzynarodowych (ujęcie liberalne i realistyczne) REALIZM : to polityka siły, Realpolitik, zdobywanie, utrzymywanie władzy przez państwo przy pomocy siły: twardej - siły militarnej miękkiej - siły gospodarczej, wartości i innowacyjności. Realizm obecnie: najistotnie...